Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 018520 из НИУ ВШЭ (ГУ-ВШЭ)

Расшифровка рукописи

Начало 8r

Мeditationes Godvini cantoris Salesberie. ad Ramildam reclusam.

Рассуждение Годвина, певчего Солсбери, к затворнице Рамилде

Hec sunt prima documenta novae legis tuae xristiane que novus legis lator Iesus Xristos propriore auribus discipulorum sub magna serenitate sedeis in monte ne imperando sed in pie exhortando promulgatur. Ita enim. Matheus ait1. Videns turbas Iesus que fama miraculorum ad se venerant ; ascendit in montem invitans omnis ascendere in montem. Et cum sedisset ; ac cesserunt ad eum tanquam ad humilem et doctorem suum . discipuli eius. Et aperiens os suum qui in prophetis multipharias multisque modis fuerat in enigmate locutus ; docebat eos aperte dicens . Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum ; Ecce primus gradus ascendendi in montem diomini in regnum caelorum ; beata salicet humilitas spirites ne superbia mentis. Neque enim ait . Beati divites spiritu . sed potius . Beati pauperes spiritu Divites spiritu sunt . qui de se sublimia sapiunt caelestos quosque vana elatione despiciunt. De quibus scriptus est . Dispersit superbos mente cordis sui. Pauperes autem

8v spiritu. Soli dicunt humiles corde qui de se in fima de proximis meliora de domino autem sublimia solent iudicare sive sunt rebus tenues sive honoribus praecellentes. O felix genus paupertatis ! o amplectenda humilitas mentis. cuis mertes est ne quelibet beatitudo sed eternum regnum caelorum.

Занятие 2

Olim dominus filiis israil in ampla terre possessione in uxore instar [A1]vitis habundante filiorum propagine in pecorum multitudine et his similibus beatitudinem computavit.

Некогда Господь положил блаженство сынам Израиля в обширном земельном владении столь же богатом виноградной лозой, словно жена сыновьями, в множестве скота и в подобных вещах.

nunc pauperem spiritu humilem corde sui ipsus et mundi huis et omnium que sunt huis mundi contemptorem beatum dicit utpote cuis merices est regnum caelorum.

И не говорит, что нищий духом смиренный сердцем - презиратель себя самого, мира сего, и всего, что в этом мире подобно тому, чье богатство Царство Небесное.

Sed ad hoc culmen virtutis ad hunc gradum humilitatis mentis et sue delectionis. a quo protoparens cum in honore et divitiis beatus esset fallente diabolo decidit ad quod in fine seculorum dives et pauper a pio redemptore et novo ligis latore revocantur.

Но к той вершины добродетели, к той степени смиренномудрия и самоуничижения, на которой находился прародитель, когда был в почести, блаженстве и богатстве, и пал по наущению дьявола, туда и богатый, и бедный призываются благим искупителем и новым законодателем в конце времен.

nec equam habet dives et pauper oportunitatem ascendendi. cum pauperi ipsa sua penuria sit via et magistra ad beatam humilitatem mentis diviti autem immoderata rerum affluentia sit materia ad elationem cordis et lasciviam carnis.

Бедный и богатый не имеют одинаковой возможности (благоприятности) восхождения, поскольку сама нищета для бедного дорога и наставница к блаженному смиренномудрию, богатому же неумеренное изобилие вещей основание для возвышения сердца и распущенности плоти.

Quod cosiderans Paulus Timotheo dicet. Precipe divitibus non sublime sapere neque sperare in incerto divitiarum (Тф 6:17).

Что рассматривает Павел в послании к Тимофею, говоря: богатых увещевай, чтобы они не высоко думали (возомнили - И.М.) о себе и уповали не на богатство неверное (ненадежное - И.М.).

Quasi ei aperte dicat. Novi quam familiaris sic divitibus vana gloria quantaque spes et affectio eis inte rebus transitoriis.

Он как бы говорит ему открыто: известно мне, сколь близка богатым тщетная слава и какова их надежда и приверженность к преходящим вещам.

Novi quam inviti quamque difficile rerum affluentiis penitus renuntiant aut saltem in usum pauperum eas possidendo dispensant.

Знаю как неохотно и тяжело отказываются они от накопления вещей или во всяком случае владея ими отдают их в пользование бедным.

Занятие 3

Quod aperto exemplo potest intelligi in juvene qui ad Ihesum aliquando veniens quesivit ab eo quid facere posset ut vitam eternam haberet.

Это можно понять на очевидно примере некого юноши, который однажды подойдя к Иисусу спросил, что он может сделать, чтобы иметь жизнь вечную.

Cui cum dominus diceret quasi quandam ei latam portam primo aperiens: Si vis ad vitam ingredi serva mandata que olim dicta sunt antiquis

Ему господь говорит, как бы открывая ему в самом начале некую широкую дверь: Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди, которые были некогда даны древним.

scivicit: Non occides. No adulterabis. Non furtum facies et his similiam (Исх.20:6-8) (Лк 18:20).

а именно (:) не убей, не прелюбодействуй, не кради и т.п.

dicet ei adolescens : Omnia hec custodivi a iuventute mea. Quid ad huc mihi deest ? (Лк 18:20)

говорит ему юноша: Все, что это соблюдал я от юности моей. Чего еще мне не хватает?

Audiat unusquisque ut sciat qvod diset sibi quid dominus bono iuveni respondit.

Чтобы узнать, что недостает ему, пусть каждый услышит, что ответил господь доброму юноше.

Si vis perfectus esse. Vade vende omnia que habes et da pauperibus et habebis thesaurum in caelo. Et veni seqvere me. (Лк 22-23, неточно).

Если хочешь быть совершенным все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною.

Quasi dicat. Non sufficit tibi omnia vendere et irrecuperabilit relinquere et pauperibus erogare ed perfectionem nisi imiteris me qui mites sue et humiles corde.

Словно говорит: недостаточно тебе все продать, бросить окончательно и раздать бедным, чтобы стать совершенным, если не уподобишься мне в кротости и смирении сердцем.

Non sufficit tibi ut sis pauper censu nisi sis pauper et spiritu.

Hec est enim angusta porta scilicet humilitas mentis preciper divitibus : Quod exemplo iuvenis evidenter ostenditur qui per hanc portam renuntiando divitiis ire post dominum recusavit.

Не достаточно тебе, чтобы ты был бедным имуществом, если ты не будешь бедным и духом. Смиренномудрие, это узкая дверь, особенно для богатых: что показывается явно примере юноши, который отказался пройти за господом через эти врата, отказавшись от богатств.

Nam sequitur. Cum audisset autem adolescents verbum tristis abiit.

Услышав эти слова, юноша печально ушел.

Erat eniam habens multas possessiones quos diligebat in quibus confidebat maxime cum esset iuvenis.

Поскольку же он имел много владений, которые он любил, и на которые уповал ибо он был молод.

Hinc ergo dominus sumpta occasione dixit discipulis suis qui omnia que habuerant reliqverant et eum secuti fuerant.

И затем по этому случаю, господь сказал своим ученикам, которые оставили все, что имели и пошли за ним.

Amen dico vobis quia dives difficile intrabit in regnum caelorum Et iterum dico vobis facilius est camelo perforamen acus transire quam divitem intare in regnum caelorum Лк 22:25

Аминь говорю вам, поскольку богатым тяжело войти в царствие небесное. И еще скажу вам, что легче верблюду пройти через угольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное.

Quid ergo nunquid dominos omnem divitem a regnum caelorum haec sententia intendit excludere ? Absit?

И что же, неужели Господь этим высказыванием стремится исключить любого богача из Царства Небесного? Невозможно!

Sed magnum timorem hoc dicens voluit divitibus incutere quibus tantam difficultatem intendi in regnum dei dignatur premonstrare.

Но говоря это, он пожелал внушить богатым великий страх и благоволил предостеречь их, каких трудностей стоит им войти в царство божие.

Nam mox subdit. Apud homines hoc impossibile est. Apud deum autem omnia possibilia sunt. (перефраз Лк 22:27).

Но сразу добавляет. У людей это невозможно. У Бога же возможно все.

Занятие 4

Difficile est diviti contempta honoris reverential despecta sui gloria quasi gibbi sui sartina per arduam humilitatis ianuas quasi perforamen acus ad regnum intrare caelorum.

Сложно богатому войти в Царство Небесное, отвергнув стремление к почестям, презреть собственную славу словно горб бремени войти словно через игольное ушко через узкие врата смирения.

Difficile est divitu ut hereditaria iura et divitas quas impia cupiditate aquisierat summa alacritate manibus pauperum cotidie dispergendo distribuat et sic pauper spiritu divitiarum contemtu attenuato gibbo cameli in regnum dei intrare laboret.

Сложно богатому раздать наследственные права и богатства, которые он нажил нечестивой алчностью и с огромной радостью ежедневно передать их в руки бедным и так он постарается войти в царствие нищий духом, презрев богатство, уменьшив верблюжий горб.

Longe autem difficilius ut penitus habita etiam voluntatem habendi insuper et desideria carnis animam suam id est vitam suam presentem sicut opus est relinquat.

Но еще сложнее недавно приобретённое более того стремление обладать и желания плоти, душу свою, то есть свою нынешнюю жизнь, как следует, оставить.

Quod autem difficile aut impossible est diviti possible est deo Ut qui dives est censu dei gratia efficiatur pauper spiritu id est humilis corde. Et disperso cotidie pauperibus gibbo divitiarum per angustam portam humilitatis quasi perforamen acus facile sine in pedimpto ingrediatur ad vitam sicut tenuis censu qui pauper est spiritu.

Что сложно или невозможно для богача, возможно для Бога. Как если кто богатый имуществом милостью божьей становится нищим духом, то есть смиренным сердцем и раздавая ежедневно бедным горб богатств легко проходит через узкие врата смирения, словно через угольное ушко, без помех достигая жизни, как тот, кто беден имуществом и нищ духом. [A2]

Quod predictus divies iuvenis facere recusavit.

Что и отказался делать вышеназванный богатый юноша.

Verum eo recedente dixit Petrus pro omibus condiscipulis ad Ihesum.

Когда же он ушел, Петр сказал от лица всех учеников Иисусу.

Ecce nos reliquimus Omnia et secuti summus te.

Вот мы оставили все и следуем за тобой.

Quid ergo erit nobis? Sed quomodo dicit Petrus "reliquimus omnia" qui pene nichil habuit ?

Что будет с нами? Но почему говорит Петр "все оставили", когда почти ничего не имел?

Sed hac in rem potius affectum pensare debemus quam censum.

В этом деле надо скорее думать о стремлении, чем собственно о богатстве.

Multum quippe Petrus reliquit. qui quamlibet parum totum desetuit.

На самом деле Петр многое оставил, сколь ни было мало все оставил.

Multum reliquit qui cum re habita etiam affectum habendi amore Xristi sprevit.

Многое оставил, тот кто вместе с вещами которые имел, презрел саму страсть к обладанию, ради любви ко Христу.

Multum reliquit carnis curis renuntiavit. sequens agnus quoqumque ibat. pedibis quidem corporis secuturus autem promodum vestigiis passionis.

Многое оставил отказался от забот от плоти следуя за агнцем куда бы он ни шел собираясь идти телесными стопами по следам страстей.

Iam tunc se ad omnia percula iam animam suam proxcito dare preparavit quando hec dixit. Unde et de conscientia pura et fide nonficta confidenter loquitur pro se suisque similibus dicens ad divinum. Quod ergo erit nobis ? Ihesus autem dixit eis. Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia et secuti estis me in regene ratione cum sederit filius hominis insede maiestatis sue sedebitis et vos supersedes 12 iudicantes 12 tribus Israil. Ecce ergo Xristiane primus gradum ad regnum dei contemptus mundi centemptusque tui quod ne quaquam quidem potest fieri. sine humilitate animi. Ecce forma xristiane perfectionis in pauperibus discipulis a domino constituta. Verum primo dominus proprie salutem omnium in hic mundum veniens pro quam forma perfectionis in pauperibus recedente iuvene qui multas divitias habebat institui voluit ut etiam divites et variis mundi commoditatibus locupletes ad eandem formam invitaret mox ad iecit. Et omnis qui reliquerit domum vel fratres aut sororem aut patrem aut matrem aut uxorem aut filios aut agros propter homen meum centuplum accipiet non tamen ut de non tamen ceteris ad meiredem sed vitem eternam quem sie magnitudine (pro una uxorem tantem) glorem et iocunditate a letitiem omnia transitoria bona transcendet que hic a divitibus pro domino dimittuntur. Ac si magnum numerus ad paruum comparetur. Item hoc idem Paulo districtius alibi dicit. Nisi quis renuntiaverit omnibus que possides non potest meus ees discipulus Item siquisuenit ad me fide et sacrament baptismi et ne odit patrem suum et matrem et uxorem et filios fratres ad huc autem et animam suam. ne potest meus ees discipulis. Item. Siquis vult primo me venire scilicit celsitudinem ad sublimitatem gloria ad neget semet ipsum pauper spiritu sui ipsius delectione et tollat cruces suam id est offerat corpus suum quod continet formam crucis ex passis brachus oblationem et hostiam deo Vel per crutem passio intelligatur. quae quidem duobas modis ferenda est. Ut videlicet per abstinentiam afflugatur corpus et per compassionem crucietur animus.

Verum quia solet plerusque appetitui humane laudis et non amore redemptoris ipsa corporis fieri maceratio recte postquam ferre cruces dominis monuit mox ad iecit. Et sequtur me. querens me premium laboris ne gloria humane laudis. Unde bene idem novus legis lator dicet. Quin baiulat crucem suam. et venit pro me ne potest meus esse disq super hoc gregarious. Baiulare inquet crucem et post dicipulis dominum ire est : carnis abstinentiam et compassionem proximi prostudio eternem intentionis exhibere. Quo erum sit plerique pauperes qui in magnis cruciaribus crucem carnis circumferuit et tamen post dominum non ambulant. quia ipsa carnis sue cruciamenta non fide et patientia sue in sect tristitia et ex necessitate invidendo et mermurando tolerants. Quos nimirus simon ille designat. queminvenientes domini crucifixores venientem de uilla angariaverit ut tolleret cruces Xristi. Possunt etiam per simonem plerique abstunentes et arrogantes designari qui sub spe sanctitatis corpus quidem per abstinentiam affligunt. Se ad desiderium gloriem vivunt. Ecce ergo plena forma et perfecta. Ecce via araua omnibus ab eo omnes homines vult saluos fieri evidentar ex posita. Ecce distincta gradus omnia relinquendi. In uno dicitur relinquimus nostra domum salicorum scilicet proximos et parentes et uxorem et filios et agros et ceter omnia his sumilia terrena que possidenus.

1 Мф 5:1-

[A1]Устойчивое выражение: наподобие жены

[A2]Августин: идея дарованной благодати

---------------

------------------------------------------------------------

---------------

------------------------------------------------------------

Показать полностью… https://vk.com/doc6345189_218379838
39 Кб, 9 сентября 2013 в 2:14 - Россия, Москва, НИУ ВШЭ (ГУ-ВШЭ), 2013 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении