Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 020377 из ГЭИ

Варіант № 3

Для технологічної схеми виробництва металопродукції із сталі 10пс, яка передбачає виплавку у двованному сталеплавильному агрегаті (ДСПА) садкою 2?300 т, позапічну обробку шляхом продування металу аргоном через пористу пробку, та розливання зверху знайдіть відповіді на наступні питання пов'язані з технологією виплавки, позапічної обробки, розливання сталі, конструкцією технологічного та допоміжного обладнання, якістю металопродукції, ефективністю виробництва, попередженням та ліквідацією аварійних ситуацій, охороною праці та протипожежною безпекою.

Теоретична частина

1. Використовуючи дані щодо технологічного процесу та якості кінцевого продукту, за допомогою додаткової літератури охарактеризуйте призначення, специфічні вимоги та хімічний склад заданої марки сталі.

2. Використовуючи інструкції з експлуатації металургійних агрегатів, за допомогою технічної документації та існуючих правил обґрунтувати доцільність використання заданого розливання даної марки сталі.

3. Використовуючи довідкову літературу, за допомогою паспортних даних та набутих знань, дайте характеристику шлаковиків ДСПА.

4. Використовуючи дані аналізу технологічного процесу, за допомогою відповідних методик наведіть класифікацію сталі за вмістом у ній вуглецю.

5. Використовуючи набуті знання та практичні навички запишіть реакцію окислення вуглецю розчиненого у рідкому залізі до СО2 за рахунок газоподібного кисню дуття.

6. Використовуючи набуті знання та практичні навички запишіть константу рівноваги реакції за п. 5.

7. Використовуючи дані аналізу технологічного процесу, за допомогою відповідних методик проаналізуйте фактори які впливають на парціальний тиск кисню.

8. Використовуючи інструкції з експлуатації металургійних агрегатів, за допомогою технічної документації та існуючих правил проаналізуйте поведінку фосфору по ходу плавки сталі у ДСПА.

9. Використовуючи інструкції з експлуатації металургійних агрегатів, за допомогою технічної документації та існуючих правил проаналізуйте поведінку FeO по ходу плавки сталі у ДСПА.

10. Використовуючи нормативно-технічну літературу, за допомогою відповідних пристроїв та візуального спостереження навести можливі причини прогару кисневої фурми.

Практична частина

1. Використовуючи дані щодо кінцевого продукту, за допомогою нормативно-технічної документації, існуючих методик і розрахункових формул визначити середній хімічний склад та кількість металічної шихти для виплавки заданої марки сталі.

Сталь 10пс Частка, % Хімічний склад, % С Si Mn P S Чавун 66 4,3 0,7 0,3 0,16 0,030 Брухт 0,08 0,06 0,55 0,042 0,041 2. Використовуючи дані щодо кінцевого продукту, за допомогою нормативно-технічної документації, існуючих методик і розрахункових формул визначити температуру заданої марки сталі перед розкисленням.

3. Використовуючи дані щодо кінцевого продукту, за допомогою нормативно-технічної документації, існуючих методик і розрахункових формул визначити хімічний склад заданої марки сталі перед розкисленням.

Графічна частина

Для спроектованої технології розрахувати та скласти наступні графічні схеми:

1) технологічну карту виробництва сталі;

2) плану сталеплавильного цеху;

3) баланс металу по підприємству.

Показать полностью… https://vk.com/doc69200864_304863303
37 Кб, 3 июня 2014 в 21:54 - Россия, Москва, ГЭИ, 2014 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении