Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
pdf

Студенческий документ № 021655 из ГИТР

Расписание заочного отделения с 09.01.14 по 02.02.14

ЗС 11 ЗП 11 ЗР 11 ЗО 11 Ч Е Т В Е Р Г 10:00-12:00 ОЗР

Мурадова Н.А. т/а1

МРТ

Хохлов Е.Ф. 208

ОП. МАСТ. Пархаев В.Т. п-н2

09.01.14 Ч Е Т В Е Р Г 12:20-14:20 ТППФ

Мурадова Н.А. т/а1

ИП/МАСТ./ОТ Константинова Ю.Д. 207

МРТ Хохлов Е.Ф. 208

ОП. МАСТ. Пархаев В.Т. п-н2

09.01.14 Ч Е Т В Е Р Г 14:30-16:30

ДРАМ.

Константинова Ю.Д. 207

09.01.14 П Я Т Н И Ц А 14:30-16:30 ИРЛ в 10.00 Жаринов Н.Е. 111 экз. ИРЛ в 10.30 Жаринов Н.Е. 111 экз. ИРЛ в 11.30 Жаринов Н.Е. 111 экз. ИРЛ в 11.00 Жаринов Н.Е. 111 экз. 10.01.14 ПОНЕД. 10:00-12:00 ИРЛ

Жаринов Н.Е. л/з1

ИРЛ

Жаринов Н.Е. л/з1

ИРЛ Жаринов Н.Е. л/з1

ИРЛ Жаринов Н.Е. л/з1

13.01.14 ПОНЕД. 12:20-14:20 ОИ

Селезнева Л.В. л/з1

ОИ Селезнева Л.В. л/з1

ОИ Селезнева Л.В. л/з1

ОИ

Селезнева Л.В. л/з1

13.01.14 В Т О Р Н И К 10:00-12:00

FC

Прокофьев А.В. 112

14.01.14 В Т О Р Н И К 12:20-14:20 ТИМ

Хвоина О.Б. 2М экз.

FC Прокофьев А.В. 112

14.01.14 В Т О Р Н И К 14:30-16:30

ТПМ Прокофьев А.В. 112

Ф/К

Пархаев В.Т. л/з2

14.01.14 В Т О Р Н И К 16:50-18:50

ТПМ Прокофьев А.В. 112

Ф/К

Пархаев В.Т. л/з2

14.01.14 С Р Е Д А 10:00-12:00 РУС.ЯЗ. Есина Е.А. л/з2

ИСК. УПР. Белозерова Ю.М. 207

РУС.ЯЗ. Есина Е.А. л/з2

ОПТИКА Ломакин Н.Г. 204 зачет 15.01.14 С Р Е Д А 12:20-14:20 ЗО

Ходаков В.А. т/а1

РУС.ЯЗ. Есина Е.А. л/з2

АКТ.МАСТ. Попов П.Г. 208 зачет РУС.ЯЗ. Есина Е.А. л/з2

15.01.14 Ч Е Т В Е Р Г 10:00-12:00 ТППФ

Мурадова Н.А. т/а1

МРТ

Хохлов Е.Ф. 208

ОП. МАСТ. Пархаев В.Т. п-н2

экз. 16.01.14 Ч Е Т В Е Р Г 12:20-14:20 ТППФ

Мурадова Н.А. т/а1

ИП/МАСТ./ОТ Константинова Ю.Д. 207 зачет МРТ

Хохлов Е.Ф. 208

16.01.14 Ч Е Т В Е Р Г 14:30-16:30

ДРАМ.

Константинова Ю.Д. 207

16.01.14 П Я Т Н И Ц А 14:30-16:30 Т/Т ТВ пр-ва Калинин В.С. л/з1

Т/Т ТВ пр-ва Калинин В.С. л/з1

Т/Т ТВ пр-ва Калинин В.С. л/з1

Т/Т ТВ пр-ва Калинин В.С. л/з1

17.01.14 П Я Т Н И Ц А 16:50-18:50 ОИ

Селезнева Л.В. л/з1

ОИ Селезнева Л.В. л/з1

ОИ Селезнева Л.В. л/з1

ОИ Селезнева Л.В. л/з1

17.01.14 ПОНЕД. 10:00-12:00 ИРЗТ

Рябцева О.В. л/з1

ИРЗТ Рябцева О.В. л/з1

ИРЗТ Рябцева О.В. л/з1

ИРЗТ

Рябцева О.В. л/з1

20.01.14 ПОНЕД. 12:20-14:20 ОИ

Селезнева Л.В. л/з1

ОИ

Селезнева Л.В. л/з1

ОИ Селезнева Л.В. л/з1

ОИ Селезнева Л.В. л/з1

20.01.14 В Т О Р Н И К 10:00-12:00

МАТЕМАТИКА

Жаринов С.Е. 207

FC Прокофьев А.В. 112

21.01.14 В Т О Р Н И К 12:20-14:20 ЗО

Ходаков В.А. т/а1

МАТЕМАТИКА

Жаринов С.Е. 207

FC

Прокофьев А.В. 112

21.01.14 В Т О Р Н И К 14:30-16:30 ТИМ

Хвоина О.Б. 2М

Ф/К

Пархаев В.Т. л/з2

21.01.14 В Т О Р Н И К 16:50-18:50

Ф/К

Пархаев В.Т. л/з2

21.01.14 С Р Е Д А 10:00-12:00 РУС.ЯЗ. Есина Е.А. л/з2

ИСК. УПР. Белозерова Ю.М. 207

РУС.ЯЗ. Есина Е.А. л/з2

СВ/ТЕХ. Ломакин Н.Г. 2М

22.01.14 С Р Е Д А 12:20-14:20 Ф/Э 2М РУС.ЯЗ. л/з2 МРТ 208 РУС.ЯЗ. л/з2

22.01.14 Жаринов С.Е. Есина Е.А. Хохлов Е.Ф. экз. Есина Е.А. С Р Е Д А 14:30-16:30 Ф/Э Жаринов С.Е. 2М

22.01.14 Ч Е Т В Е Р Г 10:00-12:00 ОЗР

Мурадова Н.А. т/а1

МРТ

Хохлов Е.Ф. 208

КФП Пархаев В.Т. 4М экз. 23.01.14 Ч Е Т В Е Р Г 12:20-14:20 ТППФ

Мурадова Н.А. т/а1 экз. ИП/МАСТ./ОТ Константинова Ю.Д. 207

АКТ.МАСТ. Хохлов Е.Ф. 208

23.01.14 Ч Е Т В Е Р Г 14:30-16:30

ДРАМ.

Константинова Ю.Д. 207 зачет

23.01.14 П Я Т Н И Ц А 14:30-16:30 ОТМ л/з1

ОТМ л/з1

ОТМ л/з1

ОТМ л/з1

24.01.14 П Я Т Н И Ц А 16:50-18:50 ОТМ л/з1

ОТМ л/з1

ОТМ л/з1

ОТМ л/з1

24.01.14 ПОНЕД. 10:00-12:00 КУЛЬТ. в 10.00 Рябцева О.В. 111 экз. КУЛЬТ. в 10.30 Рябцева О.В. 111 экз. КУЛЬТ. в 11.30 Рябцева О.В. 111 экз. КУЛЬТ. в 11.00 Рябцева О.В. 111 экз. 27.01.14 В Т О Р Н И К 10:00-12:00

МАТЕМАТИКА

Жаринов С.Е. 210

FC

Прокофьев А.В. 112

28.01.14 В Т О Р Н И К 12:20-14:20

МАТЕМАТИКА

Жаринов С.Е. 210 экз. FC

Прокофьев А.В. 112 экз.

28.01.14 В Т О Р Н И К 14:30-16:30 Ф/Э Жаринов С.Е. 210 экз.

Ф/К

Пархаев В.Т. л/з2

28.01.14 В Т О Р Н И К 16:50-18:50

Ф/К

Пархаев В.Т. л/з2

28.01.14 С Р Е Д А 10:00-12:00 РУС.ЯЗ. Есина Е.А. л/з2 экз.

РУС.ЯЗ. Есина Е.А. л/з2 экз. СВ/ТЕХ. Ломакин Н.Г. 2М

29.01.14 С Р Е Д А 12:20-14:20 ЗО

Ходаков В.А. т/а1 зачет РУС.ЯЗ. Есина Е.А. л/з2 экз.

РУС.ЯЗ. Есина Е.А. л/з2 экз. 29.01.14

Показать полностью… https://vk.com/doc1249910_259320179
75 Кб, 9 января 2014 в 16:56 - Россия, Москва, ГИТР, 2014 г., pdf
Рекомендуемые документы в приложении