Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
pdf

Студенческий документ № 025648 из ИПВ

1 2

3 4 5 6 7 rei/zero

san shi/yon go roku shichi/nana hachi ku/kyu 12

13 14 C 6/ C ju ichi ju ni ju san

_ju shi/ju yon ju go ju roku ju shichi/ju nana ju hachi ju ku/ju kyu 10

30 40 50 60 70

80 90' ni Ju san ju yon ju

roku ju nana ju hachi ju kyuju ioo

200 400

500 700 800 900 t /vt.h? < ni hyaku san byaku yon hyaku go hyaku roppyaku nana hyaku happyaku

< i kyu hyaku -3000

4000, 4;000 sen ni sen

san zen

I yon sen /v go sen

< -t±R, roku sen

nana sen la hassen

kyu sen 10,000

100,000 i C ichi man

.ju man hyaku man sen man 2

3 4 5 6 7 8

9 10 tsu

hitotsu futatsu

mittsu yottsu itsutsu

muttsu nanatsu yattsu

kokonotsu too

ikutsu? R nin -R hitori

futari yo nm go nin

roku nin nana nin

hachi nin

kyu nin ju nin nan nin? mai

ichi Inai nz mat

san mai yon maz

go mai rokL1 mai

nana mar hachi mal kyu mai

ju mai nan mai? € dai * hon

ichi dai ippon ni dai ni hon

san dai san bon

yon dai yon hon

go dai go hon roku dai roppon

nana dai nana hon

hachi dai happon

kyu dai kyu hon

ju dai juppon nan dai? nan bon? -L

ni Iliki san biki

yon hiki go hiki

nana hiki kyu hiki

juppiki nan biki? issatsu

ni satsu san satsu

yon satsu

go satsu roku satsu

nana satsu hassatsu

kyu satsu jussatsu

nan satsu? M'kai

ikkai ikko ni kai

san gai san ko yon kai yon ko

go kai rokkai rokko

nana kai nana ko

hakkai hakko kyu kai kyu ko

jukkai jukko nan gai? nan ko?

Показать полностью… https://vk.com/doc-42644141_133217594
2 Мб, 24 октября 2012 в 16:17 - Россия, Москва, ИПВ, 2012 г., pdf
Рекомендуемые документы в приложении