Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 027794 из ИССО

Питання до іспиту з історії Стародавньго Сходу

1. Поняття "історія Стародавнього Сходу",її місце у всесвітній історії.

2. Хронологічні та територіальні рамки історії Стародавнього Сходу.

3. Основні види джерел з історії Стародавнього Сходу.

4. Розвиток історичних знань про країни Стародавнього Сходу.

5. Основні дискусії по історії Стародавнього Сходу.

6. Роль географічного фактору в історії країн Стародавнього Сходу.

7. Основні шляхи розвитку держави на Стародавньому Сході(за Д'яконовим).

8. Характерні риси соціальної структури суспільств Стародавнього Сходу.

9. Особливості політичного ладу в країнах Стародавнього Сходу.

10. Особливості зовнішньої політики в країнах Стародавнього Сходу.

11. Роль релігії в житті суспільства Стародавнього Сходу.

12. Основні риси економічного життя на Стародавньому Сході.

13. Роль культури Стародавнього Сходу для розвитку людства.

14. Періодизація історії Стародавнього Єгипту.

15. Раннє та Стародавнє Царства в Єгипті:характеристика періодів.

16. Перший Перехідний період. Середнє Царство. Характеристика періодів.

17. Єгипет під владою гіксосів. Характеристика періоду.

18. Нове Царство:характеристика періоду.

19. Релігійна реформа Аменхотепа IV.

20. Основні напрямки зовнішньої політики Стародавнього Єгипту.

21. Пізнє Царство:характеристика періоду.

22. Мала Азія у давнину.

23. Найдавніші цивілізації у Стародавній Месопотамії.

24. Нашестя амореїв в Месопотамію. Піднесення Вавілону.

25. Періодизація історії Вавілону.

26. Старовавілонський період:характеристика періоду.

27. Закони Хаммурапі як історичне джерело.

28. Средньовавілонський період:характеристика періоду.

29. Нововавілонський період:характеристика періоду.

30. Завоювання Вівілонії Персією.

31. Особливості історичного розвитку Ассирії.

32. Староассирійський період:характеристика періоду.

33. Середньоассирійський період:характеристика періоду.

34. Новоассирійський період:характеристика періоду.

35. Реформи Тіглатпаласара ІІІ.

36. Зовнішня політика ассирійських царів.

37. Загибель Ассирійської держави.

38. Поява держави Ахеменидів.

39. Кір ІІ та його політика.

40. Правління Камбіза.

41. Повстання "мага Гаумати". Прихід до влади Дарія І.

42. Реформи Дарія І.

43. Греко-перські війни.

44. Загибель Перської держави.

45. Створення Карфагенської держави.

46. Політичний устрій Карфагену:вищі органи влади,їх функції.

47. Виникнення Ізраїльського та Іудейського Царств.

48. Рух пророків в Палестині. Реформи Іосії.

49. Найдавніші цивілізації Стародавньої Індії.

50. Проблема аріїв.

51. Варно-кастова система в Індії.

52. Основні події історії Стародавньої Індії.

53. Релігійні вчення у Стародавній Індії(брахманізм,буддизм).

54. Періодизація історії Стародавнього Китаю.

55. Система соціальних рангів у Стародавньому Китаї.

56. Реформи Шан-Ян у сер.IVст.до н.е.

57. Створення централізованої держави. Цінь Шіхуан.

58. Реформи Ван-Мана.

59. Повстання народних мас у стародавньому Китаї:загальна характеристика.

60. Релігійно-філософські вчення Стародавнього Китаю:конфуціанство,даосизм.

Терміни

Ном,номарх,фараон,піраміда,мастака,чаті,наджес,баку,хему,шадуф,східна деспотія,табаран,лугаль,енсі,гуруші,нгемес,кудурру,амелуту,хапіру,зіккурат,авелум,мушкену, "ділові дома",ішшіаку,укуллу,лімму,левірат,сорорат,майорат, "очі та вухацаря",сатрап,дарік,колонія,колонізація,метрополія,хора,суфети,ібрі,коліна,пророки,Артхашастра,варни,касти,брахманізм,ван,чжухоу,даосизм,конфуціанство.

Показать полностью… https://vk.com/doc13538412_147378495
18 Кб, 9 января 2013 в 23:51 - Россия, Москва, ИССО, 2013 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении