Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
pptx

Студенческий документ № 040104 из МАДИ

Павлодар мемлекеттік педагогикалы? институты

Анатомия,физиология ж?не дефектология кафедрасы

Та?ырыбы: Арнайы мектептердегі даму м?мкіндігі шектеулі балаларды о?у?а ?йрету ?дістемесі

?абылда?ан: Ахметова А.Е.

Орында?ан: ?лмахан М.

Жоспар:

1.МШ балаларды о?у?а ?йрету ?дістемесі

2.О?у да?дыларыны? ?алыптасуы

Сауат ашу кезінде бала бар зейінін жеке ?ріптерді, буындарды ?осып о?у?а ж?мсайдыда,с?здерді? арасында?ы байланыстар?а зер салмайды. Осы?ан орай, оларды? т?сініп о?удан г?рі механикалы? о?уы басым болады.

Сауат ашу кезе?інде о?ушыларды? о?у техникасын, ме?геру процесі, ?арастырылады.Жыл ая?ында олар буындап о?уда т?тас с?з о?у?а к?шеді.

О?у?а ?йретуде ?р о?у жылында о?у саба?ына ?ойылатын талаптар к?рделене береді:о?ушыларды? ?здігінен орындалатын ж?мыстарын белгілеу,о?ан м??алімні? ?немі ж?не міндетті т?рде басшылы? жасап отыруы. О?ушыларды? о?ы?ан шы?арма мазм?нын ?аншалы? д?режеде т?сінгенін ж?не ме?гергенін т.б.

Сыныпта о?ылатын ?дебиеттік о?у саба?ыны? негізгі міндеті таныммен, т?рбиені ажыратпай бір процесс ретінде ?арай отырып,мектеп о?ушыларыны? саналы саналы т?рде ?о?ам туралы пікірін ?алыптастырып,?деби - к?ркем шы?армалармен танысып,ж?не ?ылыми - к?пшілік ма?алаларын о?ып, талдай білуге ?йрету болып саналады

К?мекші мектептерде ?дебиеттік о?у саба?ыны? жалпы міндеттеріне ?оса м?мкіндігі шектеулі балаларды? тілдерін т?зетуде, жылдам о?ып ?йренуі,кейбір логикалы? ойлау ?абілеттері кемістіктерді жою?а,?сіресе болжал?ан к?рделі о?и?алар мен ??былыстарды? арасында?ы байланыстарды т?сіндіріп ретімен,бір - біріне жал?астырып,талдай білуге ?йрету м?нерлері де кіреді.

2. Да?ды - ?рекетті? адам бойында орны?уы.?ркетке е? ал?аш кіріскен кезде адам ола?,басы,арты? к?птеген ?имыл - ?оз?алыстар жасайды. Мысалы, бала о?у?а ?йрене баста?ан кезде ?аншама ?имыл - ?оз?алыстар жасайды.

Ата?ты физик М.Лауэ о?у,білім ж?нінде айта келіп: "Білім - б?кіл о?ы?андары? ?мытылып ?ал?анда, бойы?да са?талатыны",- дейді.Б?л са?талып ?алатын не? Ол - ?дет,сенім,ба?ыт,да?ды ж?не ?абілет - міне,на?ыз білім - осылар!

* ?aiaae aa aieianui aa?au?a aaea aan?aea?iai ?a?ui - ?aouian ?anao aa?unuiaa ?e?aiaa?. Aaea ?eeaiaa?a?? ?noaaai ??aeaooa??i e???i aa?ueai,i?ai ae?eoaea?,eae?i iiu ?c? ?noae aanoaeau. Ae i?uooaa i??ae?iaa?aueaiau?aoui ??aeaoooa??i ?aae? e??naoaa?,o?n?ia??aa?,aaeaea? iiu? i?uiaaeoui aa?ueaeau.Inu i?ioann, nuio?u ??aeaoo?? aaaiiu? aieuia n???o?,?oe? ineoeeaeu??a aeiaeou - eioa?ei?ecaoey aai aoaeaau.?a?noaiae?e ?aaaeaooa?aa i?o aa?auea?uia oieu? neiaooaia aa??ea?.Ie E.A.Oa?aaeiaa, A.A.A?aoeee, A.Aaaiiae?, N.?aoiaoiaa, Т.?бдік?рімова т.б о?у да?дыларыны? 4 жа?ын к?рсетті.

*

О?у да?дыларыны? ?алыптасуы

* 1.Д?рыс о?у - с?зді? немесе с?йлемні? дыбысты?,с?зді? ??рамын б?збай,б?рмаламай о?у деген с?з.Д?рыс о?уды? негіздері ал?аш?ы о?у - жазу?а ?йрету болып саналады.

* 2.Саналы о?у немесе т?сініп о?у - о?ушыны? о?ы?ан м?тініні? мазм?нын оны?,тере? ??ынуы болып саналады.Б?л ?рбір с?зді? ма?ынасын т?сінудегі, ?р б?лімді логикалы? - психологиялы? байланыстардан келіп шы?ады.

* 3.Шапша? о?у - м?тіндегі с?здерді ?алай болса солай бастырмалатып о?у емес, керісінше с?здерді? ара жігін ажыратып, о?ы?анды т?сінетіндей шапша?дылы?пен о?у.

* 4.М?нерлеп о?у - дауыс интонациясы ар?ылы автроды? ойын білдіру,мазм?нды? екпінін д?рыс ?оя білу,о?ы?анды д?рыс т?сіну.

Показать полностью… https://vk.com/doc190707727_444870862
201 Кб, 4 мая 2017 в 8:33 - Россия, Москва, МАДИ, 2017 г., pptx
Рекомендуемые документы в приложении