Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
pptx

Студенческий документ № 075979 из МИЮ

Басс?йек-ми жара?аты

Басс?йек-ми жара?аты (БМЖ)- б?л ??рамына басс?йек терісіні?,б?лшы? етті?,с?йекті?,миды?,?антамырларыны?,ми ?арынша?тары мен басс?йек - ми нервтеріні? механикалы? за?ымданулары ж?не сі?ір тартылуы кіретін ??ым.

Басс?йек-ми жара?атыны? жабы? ж?не ашы? т?рлері болады.Жабы? т?ріне басты? тері ?абатыны? б?зылма?ан за?ымдануы жатады.Ашы? т?ріне басс?йекті?,оны? негізіні? за?ымданып сынуы,?ан ж?не ми с?йы?ты?ыны? а?уымен ж?ретін за?ымданулар т?н.

Басс?йек-ми жабы? жара?аттарыны? диагностикалы? алгоритмі

? Миды? шай?алуы: жалпы милы?,функционалды, толы? ?айтымды за?ымданулар

? Бірнеше секундтан бірнеше минут?а дейін есін жо?алту;

? есіне келгенде басты? ауыруы,бас айналу,??су,?лсіздік,терше?дік,??ла?та шу,сырт?ы тітіркендіргіштерге реакция беру,т?лтіректеу,сауса?-м?рын пробасы на?ты емес.

? Миды? со?ылуы:со??ыны? орналасуына ?арай оша?ты ж?не жалпы милы? симптомдар?а бірігеді.Оны? 3 ауырлы? д?режесі:

? -ми со?ылуыны? же?іл д?режесі

? Бірнеше минуттан 10 минут?а дейін есін жо?алту; есе?гіреу не сопор т?рінде бай?алады.

? есіне келген со? ми шай?алуыны? симптомдарына ?осылады:?aeoa-?aeoa ??no,o?e? e??iaeo,n???? ??ia oa?? ?aoeaenoa??i?? anneiao?eynu iai ieieea a?eou?aooa??i?? naeaaiou;

? Шамалы брадикардия

- ми со?ылуыны? орташа ауырлы? д?режесі

? есін бірнеше са?ат?а жо?алтады

Ми со?ылуыны? ауыр д?режесі

? есі бірнеше т?улікке дейін болмайды;сопор,кома

? диэнцефальді-катаболикалы?,мезенцефальді-бульбарлы синдромдарды? белгілері аны?талады,

? тыныс ж?не ?анайналым ?ызметіні? ?мірге ?ауіпті б?зылыстары

Диффузды акционалды за?ымданулар:децеребрация н/е декортикация белгілері бар комалар

? жара?ат ал?ан уа?ыттан бастап,?за? кома?а ену;

? тыныс ж?не ?анайналым ?ызметіні? кенеттен б?зылуы;

? децеребрационды ригидтілік;

? декортикационды ригидтілік.

Миды? ?unueou(60-70% ми ішілік гематомалары дамиды)

? Анизокория,гемипарез,тырысулар,брадикардия

? Тыныс ж/е ?анайналым ?ызметіні? тере? б?зылыстары

Басс?йек-ми жара?аттарында аурухана?а дейінгі кезе?де жедел д?рдем шараларыны? алгоритмі

Миды? шай?алуы

* жедел ж?рдемді ?ажет етпейді

* нау?аста ?озу болса- 2 мл 0,5% седуксен(реланиум,сибазон) ерітіндісі енгізіледі,

* аурухананы? неврологиялы? б?ліміне тасымалдау

Миды? жаншылуы мен со?ылуы

> к?ктамырлы табу,

> ж?рек реанимациясын ж?ргізу

> реоплиглюкин,кристаллды ерітінділерді к/т тамшылату,

> 5мл допаминді изотоникалы? ері-ге арал-п к/т тамшылату

> ГКС - дексаметазон 8-12 мг н/е преднизолон 90-150 мг к/т енгізу,

Басс?йек-ми жара?аты кезіндегі д?рігерді? ?рекеті

Басты? со?ылуы кезінде о?и?а бол?ан жерде ?ан то?тат?ыш 'Гиппократ та?иясы' та??ышын салып нау?асты травматологиялы? б?лімшеге ш??ыл т?рде жеткізу керек.

Жабы?,ашы? ж?не ?осарлан?ан басс?йек -ми жара?атында жедел ж?рдемді о?и?а бол?ан жерден бастап к?рсетеді Ашы? ж?не енген жара?аттарды гемостатикалы? губкамен жауып,асептикалы? та??ыш саламыз.

Назарлары?ыз?а рахмет!

Показать полностью… https://vk.com/doc334957044_451698977
247 Кб, 8 октября 2017 в 19:42 - Россия, Москва, МИЮ, 2017 г., pptx
Рекомендуемые документы в приложении