Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 076076 из РАХИ

Програма навчальної практики

та методичні рекомендації щодо порядку виконання робіт

На підставі наведених даних про роботу ТОВ "СТАР" за грудень поточного року необхідно:

1. Відкрити Головну книгу по рахунках.

2. За кожним об'єктом обліку (задачі 1-10) скласти і обробити первинні документи:

1) перевірити їх зміст;

2) скласти бухгалтерські проведення та занести їх до журналів і відомостей облікових регістрів.

3. Виконати розрахунки:

1) амортизації основних засобів та нематеріальних активів;

2) розрахувати суми і скласти звіти про використання коштів на службове відрядження;

3) визначити фактичну собівартість придбаних виробничих запасів, розподілити транспортно-заготівельні витрати;

4) визначити і розподілити загальновиробничі витрати (розподіл здійснити пропорційно всій сумі прямих витрат);

5) визначити фактичну собівартість виготовленої продукції;

6) визначити і відобразити суму відхилень фактичної собівартості випуску готової продукції від планової;

7) визначити суму адміністративних витрат;

8) визначити суму витрат на збут;

9) визначити прибуток від звичайної діяльності ТОВ "СТАР".

4. За результатами розрахунків скласти бухгалтерські проведення і розрахунки занести до облікових регістрів.

Матеріали навчальної практики з бухгалтерського обліку мають бути оформлені таким чином:

1) умова індивідуального завдання з навчальної практики;

2) оформлені первинні документи;

3) облікові регістри за рахунками;

4) головна книга ТОВ "СТАР";

5) оборотно-сальдова відомість за рахунками;

6) звітність у складі: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал.

Вихідні дані:

Підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю.

Місяць - грудень поточного року

Директор - Курбан Вадим Володимирович.

Головний бухгалтер - Чернова Лідія Степанівна.

Начальник цеху - Рац Іван Петрович.

Зав. складом - комірник Гуренко Ілля Віталійович

Бухгалтер-касир - Степанова Юлія Борисівна.

Ліміт каси - 2500 грн.

Таблиця 1

Сальдо на рахунках бухгалтерського обліку ТОВ "СТАР" на 01.12

Рахунок Дебет Кредит 103 1164320 104 4398.. 105 122300 109 7800 12 12000 131 10132.. 133 2850 152 213000 200 12000 201 386400 203 83000 22 112580 23 15360 26 362240 30 1563 311 4043.. 312 711000 371 32715 372 3658 323,54 39 1140 40 12200.. 424 281384 43 20530 441 689877,2 46 28700 681 33252 50 4203.. 63 125478 641(под. на дох. ФО) 37061,46 641 (ПДВ) 4448 641 (под. на прибуток) 19785 642 (ВЗ) 3088,46 65 45297,34 66 205897 Разом:

Примітка: На місце крапок ".." студенту необхідно записати свій порядковий номер з журналу обліку роботи групи. Наприклад, "01", "09", "15".

Таблиця 2

Сальдо по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" на 01.12

Назва підприємства Дебет Кредит ТОВ "Інсайт" 52000 АТ "Лост" 73478 Разом: 125478

Сальдо по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку

371 "Розрахунки за виданими авансами" на 01.12

Назва підприємства Дебет Кредит ТОВ "Гарант" 10350 ПП "Маквін" 15100 ПП "Дніпро" 3250 ТОВ "ТехСервіс" 2000 ТОВ "Спортек" 5265 Разом: 32715

Сальдо по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку

68"Розрахунки з різними кредиторами" на 01.12

Назва підприємства Дебет Кредит ВАТ "Україна" 33252

Сальдо по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку

201 "Сировина і матеріали" на 01.12

Пор. № Вид матеріальних цінностей Од. вим. Ціна К-ть Сума 1 Гранули ПВХ кг 10,20 25400 259080 2 Гранули ПВХ кг 9,97 9000 89730 3 Поліетилен рулон шт. 87,00 350 30450 4 Поліетилен гранули кг 1,60 2100 3360 5 Електроди (уп) шт. 18,00 210 3780 Разом 386400

Сальдо по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку

203 "Паливо" на 01.12

Пор. № Вид матеріальних цінностей Од. вим. Ціна К-ть Сума 1 Бензин А95 л 29,80 2200 65670 2 Бензин А92 л 20,06 500 10030 3 Дизельне паливо л 18,25 400 11500 Разом 83000

Довідкова інформація щодо рахунку

312 "Поточні рахунки в іноземних валютах"

Залишок на 01.12. - 30000 дол. США. Валютний курс НБУ 2370,0000 за 100 дол. США.

ТЕМА 1.1.2. "ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ"

Завдання:

1. Заповнити первинні документи з обліку касових операцій в іноземних валютах.

2. Скласти звіти касира на підставі заповнених первинних документів за грудень місяць.

3. Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними господарськими операціями і відобразити її у звітах касира.

4. Записати господарські операції, зазначені у звітах касира, до журналу №1 по кредиту рахунку 302 "Готівка в іноземній валюті" і відомості 1.1 до нього (самостійна робота).

5. За даними журналу №1 зробити записи до Головної книги (самостійна робота).

Господарські операції за грудень

Дата Номер документу Від кого отримано або кому видано Сума 25.12 8 Отримано з валютного рахунку і оприбутковано в касу для видачі підзвіт на закордонне відрядження

(валютний курс НБУ 28,07) $ 2300 25.12 11 Видано під звіт Рац І.П. на закордонне відрядження $ 2300

ТЕМА 1.1.3. "ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ В БАНКУ"

Завдання:

1. Заповнити платіжне доручення на перерахування коштів на підставі таких даних:

Платник: ТОВ "СТАР" код 21354400

п/р 26002000492001 в ЧФ Укрінбанк м. Черкаси МФО 354314

Отримувач (одержувач): ТОВ "Стенол" код 21384860, П/р 26005478 в АППБ "Аваль" м. Черкаси МФО 354051.

Сума 90000,00 грн.

Підстава: Рахунок №168 від 16.12.2017 за сировину в т.ч. ПДВ 15000,00 грн.

2. Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними операціями у виписках банку з поточного рахунку.

3. Записати господарські операції до журналу №1 по кредиту рахунку 31 "Рахунки в банках" та відомості до нього (самостійна робота).

4. За даними журналу №1 зробити записи до Головної книги (самостійна робота ).

Виписки банку з поточного рахунку за грудень місяць

Сальдо на 01.12 - 3356.. грн.

Дата Номер документу Зміст операції Сума 02.12 359 Надійшла на поточний рахунок передоплата від ТОВ "Квант", у т.ч ПДВ 20%. 31200 05.12 360 Зараховано на поточний рахунок внесок до статутного капіталу від ПП "Славутич" 10 000 05.12 390 Перераховано до бюджету військовий збір із зарплати за листопад 3088,46 05.12 400 Перераховано до Пенсійного фонду єдиний внесок за листопад місяць 45297,34 05.12 401 Перераховано до бюджету податок на доходи фізичних осіб із зарплати за листопад 37061,46 05.12 685286 Видано по чеку готівку в касу 32385 14.12 685287 Видано по чеку готівку в касу 2850 15.12 361 Зараховано на поточний рахунок внесок до статутного капіталу від ПП "Славутич" 5000 16.12 685288 Видано по чеку готівку в касу 9000 16.12 405 Перераховано постачальнику за матеріали (ПВХ) ТОВ "Стенол" 10,00x7500=75000 20%-15000 90000 17.12 406 Перераховано з поточного рахунку за матеріали (поліетилен) фірмі "Коммат" 1,67x1000кг=1670 20%-334 2004 17.12 407 Перераховано АТ "Лост"за картонні короба

0,55x1000 шт=5500

20%=1100 73478 18.12 362 Зарахована на поточний рахунок здана з каси виручка 8500 19.12 408 Перераховано до бюджету податок на прибуток 20000 25.12 685289 Видано готівку по чеку в касу 42000 25.12 363 Зарахована на поточний рахунок передоплата від АТ

"Вамп" у т.ч. ПДВ 20 %. 30000 25.12 410 Перераховано ПП "Принт" за МШП в т.ч. ПДВ 1000 грн. 6000 26.12 364 Надійшла на поточний рахунок оплата за відвантажену продукцію НВП "Сокіл" 96000 27.12 411 Перераховано торгівельно-промисловій палаті за видані сертифікати відповідності і походження 1560 27.12 412 Перераховані кошти БК "Дружба народів" за організацію дитячих новорічних свят (без ПДВ) 1600 29.12 413 Перераховані кошти ТОВ "Інсайт"за програмне забезпечення (в т.ч. ПДВ 10400 грн.) 62400 29.12 689574 Перераховано банку за послуги з електронно-касового обслуговування 239 29.12 365 Зарахована на поточний рахунок оплата за відвантажену продукцію ВАТ "Лотос" 156000 29.12 366 Зарахована на поточний рахунок здана з каси виручка 9500 29.12 367 На поточний рахунок зараховано короткостроковий кредит від ЧФ "Укрінбанку" 250000

Показать полностью… https://vk.com/doc164501926_451584630
38 Кб, 6 октября 2017 в 9:42 - Россия, Москва, РАХИ, 2017 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении