Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076095 из РАХИ

Заява

про відкриття поточного рахунку

Назва банку ПАТ "Навчальний банк"

Ідентифікаційний код Назва клієнта банку, за ЄДРПОУ або

що відкриває рахунок,__________________________________________ реєстраційний

(повна і точна назва (обліковий) номер ______________________________________________________________ за ТРДПАУ

юридичної особи / відокремленого підрозділу) ____________________

____________________

Просимо відкрити __________________________________ рахунок у ___________________________ .

(вид поточного рахунку) (вид валюти)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові. Нам повідомлено зміст частини шостої статті 63 Закону України "Про виконавче провадження"("Якщо після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, державний виконавець направляє до відповідних правоохоронних органів матеріали про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності").

Додаткова інформація1 ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

Керівник ___________________________ ____________________________ _____________________________________

(посада) (підпис, прізвище, ініціали)

"_____"_______________________200 р.

МП

Наступним надаємо згоду "Навчальний банк" направити засобами електронної пошти Національного банку України повідомлення про відкриття зазначеного вище поточного рахунку в "Навчальний банк" до органів державної податкової служби.

Керівник ___________________________ ____________________________ _____________________________________

(посада) (підпис, прізвище, ініціали)

"_____"_______________________200 р.

МП

Відмітки банку

Відкрити ___________________________________рахунок Документи на оформлення

(вид поточного рахунку) відкриття рахунку перевірив

дозволяю (посада і підпис уповноваженої

особи, на яку покладено обов'язок

Керівник (підпис) відкривати рахунки клієнтів)

(уповноважена

керівником особа)

Дата відкриття рахунку

"______"____________________________200 р.

______________________________________________

( № балансового ( № особового рахунку ( Головний бухгалтер

( рахунку ( ( (інша відповідальна особа, яка

(__________________(_____________________( контролює правильність

( ( ( присвоєння номера рахунку)

(__________________(_____________________( (підпис)

________________________________

1 Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

Показать полностью… https://vk.com/doc119834686_441503758
37 Кб, 27 января 2017 в 15:12 - Россия, Москва, РАХИ, 2017 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении