Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076127 из РАХИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики України від "4" червня 2009 р. № 390

(назва підприємства)

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 3А с.-г.

та відомість аналітичного обліку по субрахунку

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

за ___________________ 20 ____ р.

№ запису Прізвище, ім'я, по батькові підзвітної особи Порядковий № запису за минулий місяць Залишок на початок місяця У дебет субрахунку 372 з кредиту рахунків 30, 31 Відшкодовані, утримані, невикористані суми авансу Дата виникнення заборгованості дебет кредит видано під звіт видано у відшкодування перевитрати дата та

№ видаткового касового ордера з кредиту субрахунку 372 у дебет рахунків дата та

№ видаткового касового ордера з кредиту рахунків дата з кредиту рахунків 30

"Каса" 66 "Розрахунки по оплаті праці" 30 "Каса" 30 "Каса" А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

№ запису Використано з підзвітних сум Суми, видані понад норм, передбачених законодавством Курсова різниця Залишок на кінець місяця дата представлення по представленому звіту З кредиту субрахунку 372 в дебет рахунків: 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 63, 91, 93, інші № авансо-

вого звіту сума № 20 № 23 № 91 № 92 № 94 Разом дебет кредит А 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Показать полностью… https://vk.com/doc16866489_169614559
144 Кб, 3 апреля 2013 в 17:56 - Россия, Москва, РАХИ, 2013 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении