Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076128 из РАХИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики України від "4" червня 2009 р. № 390 ___________________________________________

(назва підприємства)

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 1 с.-г.

та відомості по рахунках:

30 "Каса"; 31 "Рахунки в банку"; 33 "Інші кошти";

35 "Поточні фінансові інвестиції"

І. З кредиту рахунка 30 "Каса" в дебет рахунків

ІІ. Відомість № 1.1 с.-г. в дебет рахунка 30 "Каса" з кредиту рахунків

ІІІ. З кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків

ІV. Відомість № 1.2 с.-г. в дебет рахунка 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків

V. З кредиту рахунка 33 "Інші кошти" в дебет рахунків

VІ. Відомість № 1.3 с.-г. в дебет рахунка 33 "Інші кошти" з кредиту рахунків

VІІ. Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33

VІІІ. З кредиту рахунка 35 "Поточні фінансові інвестиції" в дебет рахунків

ІХ. Відомість № 1.4 с.-г. аналітичного обліку поточних фінансових інвестицій

за ___________ 20__ р.

І. З кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків

№ рядка Дата звіту касира № 311 Поточні рахунки в національній валюті № 313 Інші рахунки в банку в національній валюті № 331 Грошові документи в національній валюті № 372 Розрахунки з підзвітними особами № 377 Розрахунки з іншими дебіторами № 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками № 661 Розрахунки за заробітною платою 1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 685 Розрахунки з іншими кредиторами № 662 Розрахунки з депонентами Усього 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ІІ. ВІДОМІСТЬ № 1.1 с.-г. в дебет рахунка 30 "Каса" з кредиту рахунків

№ рядка

Дата звіту касира № 311

Поточні рахунки в національній валюті № 313

Інші рахунки в банку в національній валюті № 372

Розрахунки з підзвітними особами № 375

Розрахунки за відшкодува-нням завданих збитків № 377

Розрахунки з іншими дебіторами № 701

Дохід від реалізації готової продукції № 703

Дохід від реалізації робіт і послуг 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сальдо на початок місяця ______________ грн.

Усього 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Сальдо на кінець місяця _____________ грн.

Показать полностью… https://vk.com/doc16866489_169614199
221 Кб, 3 апреля 2013 в 17:54 - Россия, Москва, РАХИ, 2013 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении