Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076129 из РАХИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики України від "4" червня 2009 р. № 390 ___________________________________________

(назва підприємства)

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 1 с.-г.

та відомості по рахунках:

30 "Каса"; 31 "Рахунки в банку"; 33 "Інші кошти";

35 "Поточні фінансові інвестиції"

І. З кредиту рахунка 30 "Каса" в дебет рахунків

ІІ. Відомість № 1.1 с.-г. в дебет рахунка 30 "Каса" з кредиту рахунків

ІІІ. З кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків

ІV. Відомість № 1.2 с.-г. в дебет рахунка 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків

V. З кредиту рахунка 33 "Інші кошти" в дебет рахунків

VІ. Відомість № 1.3 с.-г. в дебет рахунка 33 "Інші кошти" з кредиту рахунків

VІІ. Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33

VІІІ. З кредиту рахунка 35 "Поточні фінансові інвестиції" в дебет рахунків

ІХ. Відомість № 1.4 с.-г. аналітичного обліку поточних фінансових інвестицій

за ___________ 20__ р.

З кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків

№ рядка Дата виписки банку № 301

Каса в національній валюті № 313

Інші рахунки в банку в національній валюті № 331 Грошові документи в національній валюті № 631 Розрахунки з вітчизняними постачальни-ками № 64

Розрахунки за податками й платежами № 65

Розрахунки за страхуванням № 685 Розрахунки з іншими кредиторами 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Усього 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ВІДОМІСТЬ № 1.2 с.-г. в дебет рахунка 31 "Рахунки в банку" з кредиту рахунків

№ рядка Дата виписки банку № 301

Каса в національній валюті № 313

Інші рахунки в банку в національній валюті № 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті № 361

Розрахунки з вітчизняними покупцями № 377

Розрахунки з іншими дебіторами № 48

Цільове фінансування і цільові надходження № 65

Розрахунки за страхуванням 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сальдо на початок місяця_____________ грн.

Усього 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Сальдо на кінець місяця ____________ грн.

Показать полностью… https://vk.com/doc16866489_169614420
227 Кб, 3 апреля 2013 в 17:55 - Россия, Москва, РАХИ, 2013 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении