Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076131 из РАХИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики України від "4" червня 2009 р. № 390 _______________________________________________________________

(назва підприємства)

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 3 В с.-г.

та відомість аналітичного обліку

по рахунку

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

за_________________20 __ р.

№ запису Найменування

постачальника

(підрядника) Реєстраційний № документа,

№ платіжного документа № і дата прибуткового документу Залишок на початок місяця (кварталу, року) З кредиту рахунку 63 в дебет рахунків: *) 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28; дебет кредит 20 "Виробничі запаси" 21 "Поточні біологічні активи" 22 "Малоцін-ні та швид-козношувані предмети" 28 "Товари" А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Разом по кредиту

Дата виник-нення забор-гованості Сума акцепту по рахунку або вартість невідфактуро-ваних поставок Відмітки про оплату і списання по рахунках обліку грошових коштів Залишок на кінець місяця (кварталу, року) дата з поточного рахунку з інших рахунків разом по дебету 64 "Розрахунки за податками й платежами кореспон-дуючі рахунки сума Усього в т.ч. за неприбув-ший вантаж дебет кредит 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Показать полностью… https://vk.com/doc16866489_169614710
126 Кб, 3 апреля 2013 в 17:56 - Россия, Москва, РАХИ, 2013 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении