Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076133 из РАХИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики України від "4" червня 2009 р. № 390 ____________________________________________

(назва підприємства)

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

ВІДОМІСТЬ № 6.6 с.-г.

аналітичного обліку по рахунку

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

за _________________20___р.

№ рядка Реєстр або інший документ Покупець або замовник Залишок на початок місяця Прийнято до

(в дебет рахунку 36 з кре Дата Номер дебет кредит № 701 "Дохід від реалізації готової продукції" № 702 "Дохід від реалізації товарів" № 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" А Б В Г 1 2 3 4 5

Вкладний аркуш до відомості № 6.6 с.-г.

оплати

диту рахунків) Оплачено (з кредиту рахунку № 36 в дебет рахунків) Залишок на кінець місяця № 71 "Інший операційний дохід" Разом по дебету № 30 "Каса" № 31 "Рахунки в банках" № 34 "Коротко-строкові векселі одержані" № 38 "Резерв сумнівних боргів" № 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" № 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" Разом по кредиту дебет кредит 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Показать полностью… https://vk.com/doc16866489_169613788
125 Кб, 3 апреля 2013 в 17:53 - Россия, Москва, РАХИ, 2013 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении