Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076141 из РАХИ

ЗВІТ № 5.8 с.-г. про адміністративні витрати за 20 __ р.

№ рядка Статті виробничих витрат (дебет) Кореспондуючий рахунок Обліковий період

листопад

з початку року

грудень

з початку року 1 2 3 4 5 6 7 1 Утримання апарату управління Витрати на оплату праці 661 2 Пенсійне забезпечення 651 3 Соціальне страхування 652 4 Страхування на випадок безробіття 653 5 Витрати на відрядження 372 6 7 Разом (ряд.1-6) 8 Утримання загальногосподарського персоналу Витрати на оплату праці 661 9 Пенсійне забезпечення 651 10 Соціальне страхування 652 11 Страхування на випадок безробіття 653 12 13 Разом (ряд.8-12) 14 Представницькі витрати 15 16 17 Разом (ряд 14-16) 18 Витрати на утримання основних засобів, інших Амортизація: 19 основних засобів 131 20 інших необоротних матеріальних активів 132 21 Разом (ряд.19-20) 22 Ремонт: 23 витрати на оплату праці 661 24 пенсійне забезпечення 651 25 соціальне страхування 652 26 страхування на випадок безробіття 653 27 матеріальні цінності: 28 матеріали 201 29 паливо 203 30 будівельні матеріали 205 31 запасні частини 207

№ рядка Статті виробничих витрат (дебет) Кореспондуючий рахунок Обліковий період Кредит листопад з початку року грудень з початку року сума Кореспондуючий рахунок 1 2 3 6 7 32 необоротних матеріальних активів МШП 22 33 34 35 36 Разом (ряд.23-35) 37 Опалення 23 38 Освітлення 23 39 Водопостачання 23 40 41 42 Разом (ряд.37-41) 43 Охорона праці і техніка безпеки: 44 витрати на оплату праці 661 45 пенсійне забезпечення 651 46 соціальне страхування 652 47 страхування на випадок безробіття 653 48 49 50 51 52 53 Разом (ряд.44-52) 54 Разом по статті (ряд 21,36,42,53) 55 Інші витрати Витрати на зв'язок 56 Амортизація нематеріальних активів 133 57 Податки і збори 64 58 59 Розрахунково-касове обслуговування 311 60 Інші витрати 61 Разом (ряд. 55-60) 62 Всього (ряд. 7,13,17,54,61)

Показать полностью… https://vk.com/doc108064359_387046006
153 Кб, 30 апреля 2015 в 12:16 - Россия, Москва, РАХИ, 2015 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении