Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076144 из РАХИ

Додаток 2

до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби

Форма N П1

"___" ____________ 20__ року

В орган ДПС _____________________________________________________________________________

(район, місто) ПОВІДОМЛЕННЯ

про відкриття/закриття рахунку Платника податків у фінансовій установі

Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті) клієнта Найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

_____________________________________________________________________________________

Податкова адреса клієнта згідно з довідкою про взяття на облік платника податків у органі ДПС

_____________________________________________________________________________________

Код фінансової установи або у разі відкриття/закриття рахунку у цінних паперах код фінансової

установи-зберігача _____________________________________________________________________

(код МФО банку або код фінансової установи, зазначений у Свідоцтві про реєстрацію

фінансової установи)

Код за ЄДРПОУ фінансової установи-зберігача (у разі відкриття/закриття рахунку у цінних паперах) _____________________________________________________________________________________

Найменування фінансової установи ______________________________________________________

Відкрито/закрито рахунок N ____________________________________________________________

Рахунок у цінних паперах/валюта ________________________________________________________

(непотрібне закреслити)

Дата операції "___" ____________ 20__ року

Відповідальна особа фінансової установи __________________________________

(посада) ______________

(підпис) _____________________

(прізвище, ініціали) М. П. Повідомлення отримано "___" ____________ 20__ року

Рахунок узято на облік "___" ____________ 20__ року Відповідальна особа органу ДПС ______________

(підпис) _____________________

(прізвище, ініціали) М. П.

Корінець Повідомлення

про відкриття/закриття рахунку Платника податків у фінансовій установі

(надається фінансовій установі)

Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті) клієнта Орган ДПС ___________________________________________________________________________

(район, місто)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

_____________________________________________________________________________________

Код фінансової установи або у разі відкриття/закриття рахунку у цінних паперах код фінансової

установи-зберігача ____________________________________________________________________

(код МФО банку або код фінансової установи, зазначений у свідоцтві про реєстрацію

фінансової установи)

Код за ЄДРПОУ фінансової установи-зберігача (у разі відкриття/закриття рахунку у цінних паперах) _____________________________________________________________________________________

Найменування фінансової установи ______________________________________________________

Відкрито/закрито рахунок N ____________________________________________________________

Рахунок у цінних паперах/валюта _______________________________________________________

(непотрібне закреслити)

Дата операції "___" ____________ 20__ року

Повідомлення від "___" ____________ 20__ року отримано "___" ____________ 20__ року

Рахунок узято на облік "___" ____________ 20__ року

Відповідальна особа органу державної податкової служби _________________

(підпис) ____________________________

(прізвище, ініціали) ____________________

(телефон) М. П. Дозволяю розпочати операції на рахунку Відповідальна особа фінансової установи _________

(підпис) _____________________

(прізвище, ініціали) М. П.

Показать полностью… https://vk.com/doc16316759_86363638
53 Кб, 10 мая 2012 в 14:58 - Россия, Москва, РАХИ, 2012 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении