Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076181 из РАХИ

ЗВІТ № 5.7 с.-г. про загальновиробничі витрати (субрахунок 911)

№ рядка Статті виробничих витрат (дебет) Кореспондуючий рахунок Обліковий період

листопад

з початку року

грудень

з початку року 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати на управління виробництвом Витрати на оплату праці 661 2 Пенсійне забезпечення 651 3 Соціальне страхування 652 4 Страхування на випадок безробіття 653 5 Витрати на відрядження 372 6 7 Разом (ряд.1-6) 8 Амортизація Основних засобів 131 9 Інших необоротних матеріальних активів 132 10 Нематеріальних активів 133 11 Разом (ряд.12-25) 12 Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт

основних засобів Витрати на оплату праці 661 13 Пенсійне забезпечення 651 14 Соціальне страхування 652 15 Страхування на випадок безробіття 653 16 Вартість витрачених матеріалів: 17 матеріали 201 18 паливо 203 19 будівельні матеріали 205 20 запасні частини 207 21 МШП 22 22 Послуги допоміжних виробництв 23 23 24 25 26 Разом (ряд.12-25) 27 Витрати на вдоско-налення технології Витрати на оплату праці 661 28 Пенсійне забезпечення 651 29 Соціальне страхування 652 30 Страхування на випадок безробіття 653 31

№ рядка Статті виробничих витрат (дебет) Кореспондуючий рахунок Обліковий період

листопад

з початку року

грудень

з початку року 1 2 3 4 5 6 7 32 і організації виробництва 33 34 35 Разом (ряд. 27-34) 36 Утримання виробничих приміщень 37 38 39 40 Разом (ряд.36-39) 41 Витрати на обслу-говування вироб-ничого процесу Витрати на оплату праці 661 42 Пенсійне забезпечення 651 43 Соціальне страхування 652 44 Страхування на випадок безробіття 653 45 Разом (ряд.41-44) 46 Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища Витрати на оплату праці 661 47 Пенсійне забезпечення 651 48 Соціальне страхування 652 49 Страхування на випадок безробіття 653 50 Матеріали 201 51 52 53 54 Послуги допоміжних виробництв 23 55 Послуги сторонніх організацій 56 57 Разом (ряд. 46-56) 58 Інші витрати 59 60 61 Разом (ряд. 58-60) 62 Всього (ряд. 7,11,26,35,40,45,57,61)

Кредит

Сума Кореспондуючий рахунок 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ЗВІТ № 5.7 с.-г. про загальновиробничі витрати (субрахунок 912)

№ рядка Статті виробничих витрат (дебет) Кореспондуючий рахунок Обліковий період

листопад

з початку року

грудень

з початку року 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати на управління виробництвом Витрати на оплату праці 661 2 Пенсійне забезпечення 651 3 Соціальне страхування 652 4 Страхування на випадок безробіття 653 5 Витрати на відрядження 372 6 7 Разом (ряд.1-6) 8 Амортизація Основних засобів 131 9 Інших необоротних матеріальних активів 132 10 Нематеріальних активів 133 11 Разом (ряд.12-25) 12 Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт

основних засобів Витрати на оплату праці 661 13 Пенсійне забезпечення 651 14 Соціальне страхування 652 15 Страхування на випадок безробіття 653 16 Вартість витрачених матеріалів: 17 матеріали 201 18 паливо 203 19 будівельні матеріали 205 20 запасні частини 207 21 МШП 22 22 Послуги допоміжних виробництв 23 23 24 25 26 Разом (ряд.12-25) 27 Витрати на вдоско-налення технології Витрати на оплату праці 661 28 Пенсійне забезпечення 651 29 Соціальне страхування 652 30 Страхування на випадок безробіття 653 31

№ рядка Статті виробничих витрат (дебет) Кореспондуючий рахунок Обліковий період

листопад

з початку року

грудень з початку року 1 2 3 4 5 6 7 32 і організації виробництва 33 34 35 Разом (ряд. 27-34) 36 Утримання виробничих приміщень 37 38 39 40 Разом (ряд.36-39) 41 Витрати на обслу-говування вироб-ничого процесу Витрати на оплату праці 661 42 Пенсійне забезпечення 651 43 Соціальне страхування 652 44 Страхування на випадок безробіття 653 45 Разом (ряд.41-44) 46 Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища Витрати на оплату праці 661 47 Пенсійне забезпечення 651 48 Соціальне страхування 652 49 Страхування на випадок безробіття 653 50 Матеріали 201 51 52 53 54 Послуги допоміжних виробництв 23 55 Послуги сторонніх організацій 56 57 Разом (ряд. 46-56) 58 Інші витрати 59 60 61 Разом (ряд. 58-60) 62 Всього (ряд. 7,11,26,35,40,45,57,61)

Кредит

Сума Кореспондуючий рахунок 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Показать полностью… https://vk.com/doc80684604_384130059
296 Кб, 19 апреля 2015 в 22:33 - Россия, Москва, РАХИ, 2015 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении