Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 076186 из РАХИ

_______________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО

підприємство, організація наказом Міністерства фінансів України

від 29.12.2000 р. № 356

ЖУРНАЛ 1, ВІДОМІСТЬ ДЕБЕТОВИХ ОБОРОТІВ ЗА ____________________ 20___ р.

за рахунком 30 "Каса"

І. З кредиту рахунка 30 "Каса" в дебет рахунків

№ запи-су Дата звіту касира 31 Рахун-ки в банках 33

Інші кошти 36 Розрахунки з покупцями та замовниками,

37 Розрахунки з різними дебіторами,

63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 66 Розра-хунки з оплати праці 84 Інші операційні витрати,

85 Інші затрати 91 Загальновиробничі витрати,

92 Адміністративні витрати,

93 Витрати на збут,

94 Інші витрати операційної діяльності,

95 Фінансові витрати,

97 Інші витрати,

99 Надзвичайні витрати 14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55,

60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76 Усього № № № № № № № № № № № № № № № № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Усього Відмітки

ІІ. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунка 30 "Каса" з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця _____________________

№ запису Дата звіту касира 31 Рахун-ки в банках 34

Корот-костро-кові векселі одер- жані 36 Розрахунки з покупцями та замовниками,

37 Розрахунки з різними дебіторами,

63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 66 Розра-хунки з оплати праці 70 Доходи від реалізації,

71 Інший операційний дохід,

73 Інші фінансові доходи,

74 Інші доходи,

75 Надзвичайні доходи,

76 Страхові платежі

14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55,

60, 68, 69, 97 Усього № № № № № № № № № № № № № № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Усього Відмітки Усього за кредитом _________________ за дебетом ___________________ Сальдо на кінець місяця _____________________

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "_______" ______________ 20____ р. Виконавець _________________________________

(підпис)

У Головній книзі суми оборотів відображено "_____" ___________ 20____ р. Головний бухгалтер__________________________

(підпис)

11

Показать полностью… https://vk.com/doc254376093_328544829
21 Кб, 22 сентября 2014 в 13:35 - Россия, Москва, РАХИ, 2014 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении