Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076195 из РАХИ

Додаток 8

до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

ЗАЯВА про відкриття рахунків

Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому відкривається рахунок Код за ЄДРПОУ __________________________________________________________________________________________

(повне найменування) Найменування клієнта, що відкриває рахунок Код за ЄДРПОУ/

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) __________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування)

Код клієнта за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

Просимо відкрити бюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до переліку*:

№ з/п Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету/код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Фонд бюджету Код класифікації доходів бюджету 1 2 3 4

Просимо відкрити небюджетний рахунок відповідно до переліку:

______________________________________________________________________

(номер рахунка)

Додаткова інформація **_________________________________________________

Керівник ________________ ___________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер*** _______________ ___________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

"__" ____________ 20___ року

М.П.

Продовження додатка 8

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Документи на відкриття рахунка перевірив:

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Відкрити ________________ рахунок(ки) дозволяю.

(вид рахунка)

Керівник ________________ _______________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

з/п Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету/код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів * Код класифікації доходів бюджету*

Номер аналітичного рахунка 1 2 3 4

Головний _____________ ________________________________

бухгалтер (підпис) (ініціали, прізвище)

Дата відкриття рахунка(ів)

"___"____________20___року.

___________________

* Не заповнюється у разі відкриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями.

** Підлягає обов'язковому заповненню, якщо клієнт не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вказується нормативно-правовий акт, відповідно до якого бюджетна установа має право отримувати власні надходження, та інша інформація у разі потреби.

*** У разі відкриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями проставляються відповідно перший та другий підписи або тільки перший.

2

Показать полностью… https://vk.com/doc89566992_157715026
56 Кб, 18 февраля 2013 в 17:08 - Россия, Москва, РАХИ, 2013 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении