Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076206 из РАХИ

АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО

СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКІВ

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

№№ п/п Прізвище, ім'я, по батькові Сальдо на поч. міс. Оборот за місяць Сальдо на кін.міс. Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Шевчук М. 500500 555 - 4200 500 4200 - 2 Мельник Р. - - 500 - 500 - 3 Бойко Ю. - - 700 - 700 - Разом 500 - 5400 500 5400 -

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

№№ п/п

Аналітичні рахунки Сальдо на поч. міс. Оборот за місяць Сальдо на кін.міс. Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Заліщики ХПП 2000 - 82500 80000 4500 - 2 Чортківський ц/з-д - - 648000 640000 8000 - 3 Заліщицький конс з/в - - 308700 305000 3700 - 4 Заліщицький мол.з/в 3000 - 18000 18000 3000 - 5 Чортків м'яс. комб-т - - 68400 68000 400 - Разом 5000 - 1125600 1111000 19600 -

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

№№

п/п Аналітичні рахунки Сальдо на поч. міс. Оборот за місяць Сальдо на кін.міс. Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Заліщики РЕС 2100 - 5000 6720 380 - 2 Заліщицька база МТП - 1500 8000 6500 - 3 Заліщики Агротехсерв - - 612 612 - - 4 Заліщики с/г хімія - - 44400 44400 - - 5 Разом 2100 1500 58012 51732 6880 -

64 "Розрахунки за податками й платежами"

№ пп Аналітичні рахунки Сальдо на поч. міс. Оборот за місяць Сальдо на кін.міс. Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ПДВ - 2000 197497 188875 6622 - 2 Податок з доходу гром - - 4700 4700 - - Разом - 2000 202197 193575 6622 -

65 "Розрахунки за страхуванням"

№ пп Аналітичні рахунки Сальдо на поч. міс. Оборот за місяць Сальдо на кін.міс. Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Єдиний внесок на з/п - - 19000 19000 - - 2 За страхуванням майн - 5000 17800 17800 - - Разом - 5000 36800 36800 - 5000

27 "Продукція с/г виробництва"

№ пп Аналітичні рахунки Сальдо на поч. міс. Оборот за місяць Сальдо на кін.міс. Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Озима пшениця 3000 - 135000 58300 79700 2 Зерно відходи 300 - 6500 6800 3 Цукрові буряки - - 432000 432000 4 Помідори - - 16000 16000 5 Капуста 1000 - 5000 4500 1500 6 Яблука 3500 - 135000 128100 10400 Розом по рослинництву 7800 - 729500 638900 7 Молоко - - 15000 15000 8 Мука 200 480 680 Всього 8000 - 744980 653900 99080

208 "Матеріали с-г призначення"

№ пп Аналітичні рахунки Сальдо на поч. міс. Оборот за місяць Сальдо на кін.міс. Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Мінеральні та органічні добрива

33000 - 39000 37000 35000 2 Насіння 10000 10000 3 Корми 30000 7450 24000 13450 4 Медикаменти 2000 2000 Разом 75000 46450 61000 60450

90 "Собівартість реалізації" /Додаток 7/

№ пп Назва продукції Кор.рах З початку року За місяць Разом к-сть сума к-сть сума к-сть сума 1 Озима пшениця 27 500 50000 565 56500 1065 106500 2 Цукрові буряки 27 - - 18000 432000 18000 432000 3 Капуста 27 50 5000 45 4500 95 9500 4 Помідори 27 40 8000 80 16000 120 24000 5 Яблука 27 200 30000 854 128100 1054 158100 6 Молоко 27 100 25000 50 12500 150 37500 7 Молодняк ВРХ 21 70 67200 38 36480 108 103680 8 Послуги млина 233 300 15000 - - 300 15000 Разом Х 200200 686080 886280

70 "Доходи від реалізації" /Кредит 70/ /Додаток 8/

№ пп Назва продукції Кор.рах З початку року За місяць Разом к-сть сума к-сть сума к-сть сума 1 Озима пшениця 36 500 75000 565 84750 1065 159750 2 Цукрові буряки 36 - - 18000 648000 18000 648000 3 Капуста 36 50 27000 45 24300 95 51300 4 Помідори 36 40 16800 80 33600 120 50400 5 Яблука 36 200 60000 854 256200 1054 316200 6 Молоко 36 100 36000 50 18000 150 54000 7 Молодняк ВРХ 36 70 126000 38 68400 108 194400 8 Послуги млина 37 300 15000 300 15000 Разом Х 355800 1133250 1489050

70 ПДВ /Дебет 70/ /Додаток 8/

№ пп Назва продукції Кор.рах З початку року За місяць Разом к-сть сума к-сть сума к-сть сума 1 Озима пшениця 64 12500 14125 26625 2 Цукрові буряки 64 - 108000 108000 3 Капуста 64 4500 4050 8550 4 Помідори 64 2800 5600 8400 5 Яблука 64 10000 42700 52700 6 Молоко 64 6000 3000 9000 7 Молодняк ВРХ 64 21000 11400 32400 8 Послуги млина 64 2500 2500 Разом 59300 188875 248175

Планова собівартість і реалізаційна ціна

одиниці продукції , робіт і послуг.

Додаток №1

№№ пп Назва продукції, робіт і послуг Оди -

ниці виміру Планова собівартість

один. продукції /грн./ Реалізаційна ціна одиниці

продукції,

/грн./ 1 Озима пшениця, цнт 100 150 2 Цукрові буряки -"- 24 36 3 Капуста -"- 100 540 4 Помідори -"- 200 420 5 Яблука -"- 150 300 6 Молоко -"- 250 360 7 Приплід телят гол. 200 380 8 Приріст живої маси ВРХ цнт 960 1800 9 Послуги автотранспорту т/км 2 10 Послуги електропостачання квт/год 0,25 11 Послуги млина /розмол/ цнт 50 50 12 Мука цнт 120 13 Солома тон 4 14 Гній тон 50 15 Зерновідходи /вміст кор.зерна-50 %/ цнт 50 16 Кормо день к/день 2,60 17 Кількість кормоднів к/день 20985

Методика виконання

практичного завдання курсової роботи

1. Скласти розрахунки по господарських операціях , де це необхідно /підрахувати підсумки/ і відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку. /п. 1- 42/

2. Згрупувати господарські операції та відобразити їх в таблицях, відомостях журнал - ордерах. /Дод. № 1/

3. Скласти оборотний баланс по господарських операціях за місяць./п.1-42/

/Дод.2, гр..5-6/

4. Вивести залишки на рахунках бухгалтерського обліку до визначення собівартості продукції. /Баланс гр..7-8/.

5. Заповнити таблиці "Аналітичні дані до синтетичних рахунків: № 208, 27, 231,232,233,2342,2343, 36,372, 63,64,65,70,90, 911, 912, 92".

6. Визначити фактичну собівартість продукції, робіт і послуг та закрити рахунки /списати калькуляційні різниці/ в такій послідовності:

- послуги електропостачання, рах.2343, /Дод.№3 /

- послуги автотранспорту, рах.2342, /Дод.№4/

- загально виробничі витрати рослинництва , рах. 911 /Дод.№5/

- загально виробничі витрати тваринництва , рах.912 /Дод.№5/

- продукції рослинництва, рах.231 /Дод.№6/

- продукції тваринництва , рах.232 /Дод.№6/

- продукції промислових виробництв, рах.233 /Дод.№6/

Результати закриття рахунків /списання калькуляційних різниць/

відобразити у таблицях і відповідними бухгалтерськими проводками.

/п.43-46/

7. Списати на фінансовий результат, рах.79:

- адміністративні витрати, рах.92 /Дод.№5/

- собівартість реалізації, рах.90 /Дод.№7/

- дохід від реалізації /за мінусом ПДВ/, рах.70 /Дод.№8/

/п.47/

8.Визначити фінансовий результат /прибуток, збиток / і вказати

кореспонденцію рахунків. /п.48/

9. Відобразити у балансі калькуляційні різниці від закриття рахунків.

/гр..9 - 10/

10. Скласти заключний баланс. /гр..11-12/

11. Примітка:

- при заповненні таблиці "Відомість визначення і списання калькуляційних різниць" по рах.231,232,233 кількість озимої пшениці по каналах використання брати із таблиці "Доходи від реалізації з початку року плюс реалізація за місяць", - графа 10,11 "Реалізація";

- зерно відходи використано на - годівлю основного стада - 40 цнт

- молодняка ВРХ - 60 цнт

- цукрові буряки реалізовані в обсязі виробництва;

- помідори реалізовані в обсязі виробництва;

- капуста, яблука, молоко, приріст живої маси ВРХ

графа 10,11 "Реалізація"- заповнюються на підставі даних по реалізації

з початку року і за місяць;

- послуги млина по розмолу зерна для сторонніх організацій - 300 ц

- мука, висівки залишились на складі.

Відомість визначення і списання калькуляційних різниць

№ пп. Назва продукції Од.

вим. Вироб -

ництво Вартість продукції Калькуляційні різниці План Факт План факт На од Всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Оз. пшениця

цнт

1850 185000 185259 0,14 259 зерновідходи -"" 180 9000 9013 0,07 13 солома т 365 1460 1460 - - Разом - 195460 195732 - 272 2 Цукрові буряки цнт 18000 432000 464940 1,83 32940 гичка ц/б т 6000 6000 6000 - - Разом - 438000 470940 - 32940 3 Капуста цнт 100 10000 18981 89,81 8981 4 Помідори цнт 120 24000 17620 -53,17 -6380 5 Яблука цнт 2100 315000 197043 -56,17 -117957 Всього по

рослинництву - 982460 900316 - -82144 6 Молоко цнт 180 45000 55883 60,46 10883 приплід гол 15 3000 2646 -23,6 -354 гній т 65 3250 3250 - - Разом - 51250 61779 - 10529 7 Приріст ВРХ

живої маси цнт 100 96000 93009 -29,91 -2991 гній т 30 1500 1500 - - Разом - 97500 94509 - -2991 8 Послуги млина

на сторону цнт 300 15000 14466 -1,78 -534 мука цнт 4 480 739 64,75 259 висівки цнт 1 50 50 - - Разом - 15530 15255 - -275 Всього - 1146740 1071859 - -74881 по рахунках № 231,232,233. продовження

№ пп

Назва продукції Розподіл калькуляційних різниць Реалізація Осн.ст.ВРХ Молод. ВРХ Млин Склад К - сть Сума К- сть Сума К- сть Сума К- сть Сума К- сть Сума 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Оз. пшениця

зерновідходи солома Разом 2 Цукрові буряки гичка ц/б Разом 3 Капуста 4 Помідори 5 Яблука Всього по

рослинництву

6 Молоко приплід гній Разом 7 Приріст ВРХ

живої маси

гній Разом 8 Послуги млина

на сторону

мука висівки Разом Всього

Відомість розподілу калькуляційних різниць

"Послуг електропостачання" (Кт2343)

№ пп Споживачі послуг Кор. рах Кількість

послуг ( квт/год)

Вартість послуг Калькул. різниця

План Факт

На один (+, - ) Всього

(+, - ) 1 Основне стадо ВРХ 17200 4300 6261 0,11 1961 2 Молодняк ВРХ 11400 2850 4150 0,11 1300 3 Млин 6800 1700 2476 0,11 776 4 Автотранспорт 3600 900 1311 0,11 411 5 Адмінвитрати

3400 850 1238 0,11 388 Разом 42400 10600 15436 0,11 4836

Відомість розподілу калькуляційних різниць

"Послуг автотранспорту" (Кт 2342)

№ пп Споживачі послуг Кор. рах

Кількість

послуг т/км Вартість послуг Калькул. різниця

План Факт На один

(+, - ) Всього

(+, - ) 1 Оз. пшениця 2150 4300 4429 0,06 129 2 Цукрові буряки 5050 10100 10403 0,06 303 3 Овочі 2150 4300 4429 0,06 129 4 Сад 2950 5900 6077 0,06 177 Разом 12300 24600 25338 0,06 738 5 Основне стадо ВРХ 1075 2150 2215 0,06 65 6 Молодняк ВРХ 1975 3950 4069 0,06 119 Разом 3050 6100 6284 0,06 184 7 Млин 450 900 927 0,06 27 8 Рільнича бригада 475 950 979 0,06 29 9 Ферма ВРХ 475 950 979 0,06 29 10 Адмінвитрати 550 1100 1082 0,06 -18 Разом 17300 34600 35589 0,06 989

Відомість розподілу загальновиробничих витрат ( Кт рах. № 911, 912)

№№

Об'єкт розподілу База розподілу Коефіцієнт розподілу Сума заг.виробн.

витрат Кореспон.

рахунків

Дт 1 Озима пшениця

154281 1315 231 2 Цукрові буряки

397175 3375 231 3 Овочі

32197 274 231 4 Сад

195217 1659 231 5 Озима пшениця майбутніх років

12000 119 231 Разом 790870 0.0085 6742 231

6 Основне стадо ВРХ 33246 2507 232

7 Молодняк ВРХ 55877 4213 232

Разом 89123 0.0754 6720 232

Показать полностью… https://vk.com/doc43395283_86084705
434 Кб, 9 мая 2012 в 20:53 - Россия, Москва, РАХИ, 2012 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении