Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076207 из РАХИ

"231" Рослинництво

№ пп. Статті витрат Шифр

рах. Озима пшениця Цукрові буряки Овочі Сад Оз.пшен.м.р. Всього з п .р. м - ць з п .р. м - ць з п .р. м - ць з п .р. м - ць з п .р. м - ць з п .р. м - ць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Оплата праці - л /год 13000 28000 1400 14500 600 57500 сума 65000 6000 203000 8000 7000 2600 72500 1700 3000 350500 18300 2 Єдиний соц.внесок 2231 2975 967 632 6805 3 Резерв відпуст. - /5 %/ 300 400 130 85 915 4 Насіння 40000 70000 4000 8000 1300 122000 1300 5 Мінеральні добрива 50000 8600 100000 19400 5000 5200 50000 3800 7000 212000 37000 6 Послуги АТП - т/км 1000 1150 3000 2050 500 1650 2000 950 6500 Сума 2000 2300 6000 4100 1000 3300 4000 1900 13000 11600 7 Страхові платежі 10000 2200 30000 2750 1000 1550 30000 4000 2000 73000 10500 8 Амортизація 9 Пальне 203 2650 4550 2450 3100 12750 10 Інші 3000 16000 2000 23500 44500 Всього по Дебету 170000 24281 425000 42175 20000 16197 180000 15217 20000 1300 815000 99170

Вихід продукції /Кредит /

1 Назва Оз.пшениця Корені ц/б Капуста Яблука Кількість 500 ц 1350 - 18000 50 ц 50 1200 ц 900 Сума 50000 135000 - 432000 5000 5000 180000 135000 235000 707000 2 Назва зерновіход 50% Помідори Кількість 50 ц 130 40 ц 80 Сума 2500 6500 8000 16000 10500 22500 3 Назва Солома Гичка ц/б Кількість 15 цнт 350 - 6000 Сума 60 1400 - 6000 60 7400 Всього 52560 142900 - 438000 13000 21000 180000 135000 245560 736900

"232" Тваринництво

№ Пп. Статті витрат Шифр рах Основне стадо ВРХ Молодняк ВРХ Всього з поч. року за місяць з поч. року за місяць з поч. року за місяць 1 Оплата праці - л /год 1500 4500 6000 сума 5000 8500 30000 3500 35000 12000 2 Єдиний соц.внесок 3161 1302 4463 3 Резерв відпуст. - /5 %/ 425 175 600 4 Корми 8000 16000 25000 8000 33000 24000 5 Медикаменти 600 - 1000 - 1600 - 6 Послуги АТП - т/км 500 575 1600 375 2100 950 Сума 1000 1150 3200 750 4200 1900 7 Посл. ел. пост- квт/год 9600 7600 7000 4400 16600 12000 Сума 2400 1900 1750 1100 4150 3000 8 Страхові платежі 3000 2100 5000 1550 8000 3650 9 Амортизація 3500 2500 6000 10 Роботи і послуги 510 510 11 Інші 4050 4050 Всього по Дебету 20000 37246 70000 18877 90000 56123

Вихід продукції /Кредит /

1 Назва Молоко Кількість 120 ц 60 Сума 30000 15000 30000 15000 2 Назва Приплід Приріст живої маси Кількість 10 гол 5 60 ц 40 Сума 2000 1000 57 600 38400 59600 39400 3 Назва Гній Гній Кількість 40 т 25 15 т 15 Сума 2000 1250 750 750 2750 2000 Всього 34000 17250 58 350 39150 92350 56400

233 "Промислові виробництва"

№ Пп. Статті витрат Шифр рах Млин з поч. року за місяць 1 Оплата праці - л /год 1100 сума 4900 1900 2 Єдиний соц.внесок 706,6 3 Резерв відпуст. - /5 %/ 95 4 Сировина - цнт - 5 сума 500 5 Послуги АТП - т/км 200 250 Сума 400 500 6 Посл. ел. пост- квт/год 2800 4000 Сума 700 1000 7 Страхові платежі 550 8 Амортизація 2200 9 10 Інші 1000 Всього по Дебету 7000 7452

Вихід продукції /Кредит /

1 Назва Мука Кількість - 4 Сума - 480 2 Назва Висівки Кількість - 1 Сума - 50 3 Назва Послуги на сторону Кількість 300 ц Сума 15000 Всього 15000 530

234 "Допоміжні виробництва"

№ пп.

Статті витрат Шифр

рах. Автотранспорт Електропостачання Всього з п .р. м - ць з п .р. м - ць з п .р. м - ць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Оплата праці - л /год 1200 450 1650 сума 5000 3400 2000 2100 7000 5500 2 Єдиний соц.внесок 1860 1265 745 781 2605 2046 3 Резерв відпуст. - /5 %/ 250 170 100 105 350 275 4 Паливо - мастильні матеріали 4000 3200 1000 4000 4200 5 Ел. постачання - квт /год 3600 3600 сума 900 900 6 Послуги АТП - т/км сума 7 Страхові платежі 500 2500 155 655 2500 8 Амортизація 1500 7500 300 850 1800 8350 9 Послуги сторон.організацій 800 1500 5600 2300 5600 10 Інші 205/207 90 650 200 290 650 Всього по Дебету 16000 19585 5000 10436 21000 30021 Роботи і послуги /Кредит/

№№ пп. Споживачі послуг Ш

рах Послуги автотранспорту Послуги електропостачання

Всього з початку року за місяць з початку року за місяць т/км сума т/км сума квт /год сума квт /год сума з поч..р за міс. 1 Озима пшениця 1000 2000 1150 2300 2000 2300 2 Цукрові буряки 3000 6000 2050 4100 6000 4100 3 Овочі 500 1000 1650 3300 1000 3300 4 Сад 2000 4000 950 1900 4000 1900 5 Автотранспорт - - - 3600 900 900 6 Основне стадо ВРХ 500 1000 575 1150 9600 2400 7600 1900 3400 3050 7 Молодняк ВРХ 1600 3200 375 750 7000 1750 4400 1100 4950 1850 8 Млин 200 400 250 500 2800 700 4000 1000 1100 1500 9 Рільнича бригада 200 400 275 550 400 550 10 Ферма ВРХ 150 300 325 650 300 650 11 Амін. витрати 200 400 350 700 600 150 2800 700 550 1400 Всього по Кредиту 9350 18700 7350 15900 20000 5000 22400 5600 23700 21500

91 "Загально виробничі витрати" 92 "Адміністративні витрати"

пп Статті витрат

Шифр рах.

Заг.вироб.рослини.№911

Заг.вироб.тваринн.№912

Адмінвитрати, № 92 з початку року місяць з початку року місяць з початку року місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Оплата праці - л /год 1200 900 1100 сума 1725 1700 1250 1450 1450 5400 2 Єдиний соц.внесок 632 539 2008 3 Резерв відпуст. - /5 %/ 85 72,5 270 4 Службові витрати 500 1000 400 5 Ел. постачання - квт /год 600 2800 сума 150 700 6 Послуги АТП - т/км 200 2200 150 2600 200 350 сума 400 550 300 650 400 700 7 Страхові платежі 600 8 Амортизація 300 200 400 2500 9 Послуги сторон.організацій 10 Інші 200 450 509 1600 800 350 Всього по Дебету 3325 3417 2409 4311,5 5000 12928

ОБОРОТНИЙ БАЛАНС

Додаток 2

Дт

Кт 208 21 27 231 232 233 2342 2343 235 30 31 36 372 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 203 205 207 208 21 22 27 231 232 233 2342 2343 235 30 31 36 372 47 63 64 65 Дт

Кт 64 65 66 70 90 911 912 92

РАЗОМ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 13 203 205 207 208 21 22 27 231 232 233 2342 2343 235 30 31 36 372 47 63 64 65 Дт

Кт 208 21 27 231 232 233 2342 2343 235 30 31 36 372 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 66 70 911 912 92

Дт

Кт 64 65 66 70 90 911 912 92

РАЗОМ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 66 70 911 912 92

РАЗОМ

Показать полностью… https://vk.com/doc43395283_86084874
465 Кб, 9 мая 2012 в 20:53 - Россия, Москва, РАХИ, 2012 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении