Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 081024 из СИЮ

ПрАТ "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ"

СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ

ПАСПОРТ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО ІНСТИТУТУ

МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

93404, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 24а

тел. (06452) 4-09-18, факс (06452) 4-21-71, E-mail: s-i-maup@yandex.ru

maup.lg.ua 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Адреса: 93404, Україна,

Луганська область,

місто Сєвєродонецьк,

вул. Сметаніна, 24а.

Тел.: (06452) 4-09-18

Факс: (06452) 4-21-71,

050-476-50-52.

Факс (06452) 4-21-71.

E-mail: s-i-maup@yandex.uа;

Директор: професор адміністративного права Міжнародної кадрової Академії Кравцова Єлизавета Олександрівна.

Тел.: (06452) 4-09-18.

Заступник директора

з перспективного розвитку: старший викладач кафедри "Менеджмент"

Жук Тетяна Олександрівна.

Тел.: (06452) 4-21-71.

В.о. головного бухгалтера: Рибалкіна Ірина Михайлівна

Тел.: (0645) 70-20-92.

Завідувач кафедрою

"Менеджмент": кандидат технічних наук, доцент кафедри "Менеджмент"

Сєкачов Володимир Омелянович.

Тел.: (06452) 4-21-71.

Завідувач кафедрою

"Правознавства": професор адміністративного права

МКА

Кравцова Єлизавета Олександрівна.

Тел.: (06452) 4-09-18.

Завідувач кафедрою "Гуманітарної та фундаментальної підготовки": кандидат педагогічних наук, доцент

Козьменко Олена Іванівна

Тел.: (06452) 4-21-71.

1. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Сєвєродонецький інститут ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна Академія управління персоналом" є учбовим підрозділом Міжрегіональної Академії управління персоналом (м. Київ) і веде свою історію з 1997 року.

Необхідність у новому вищому навчальному закладі була обумовлена гострою нестачею сучасних спеціалістів-менеджерів, які б володіли глибокими знаннями в галузі економіки і управління та спеціалістів-юристів, компетентних в питаннях комерційного та трудового права.

Новий навчальний заклад діяв як навчально-координаційний центр підготовки студентів заочної форми навчання, а вже у 1999 році був перетворений у Сєвєродонецьку філію Міжрегіональної Академії Управління персоналом (СФ МАУП). У цьому ж році була відкрита денна форма навчання.

У 2006 році філія була перетворена у Сєвєродонецький інститут МАУП, який сьогодні є одним із провідних навчальних закладів міста та області.

З 2013 р. СІ МАУП очолила професор МКА - Єлизавета Олександрівна Кравцова.

На теперішній час Сєвєродонецький інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" володіє достатнім науково-педагогічним потенціалом та відповідною матеріально-технічною базою для підготовки фахівців за спеціальностями:

- Правознавство (комерційне та трудове право),

- Менеджмент (економіка і управління бізнесом),

- Облік і аудит,

- Фінанси і кредит (фінансовий менеджмент),

- Управління персоналом і економіка праці,

- Психологія (практична психологія),

- Філологія (гід-перекладач).

Основною метою діяльності Сєвєродонецького інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" протягом всього часу його існування є забезпечення студентів глибокими теоретичними знаннями та сприяння їх максимальній практичній підготовці, встановлення оптимального співвідношення між теорією та практичними навичками, якими повинні оволодіти майбутні фахівці в обраній галузі.

Підготовка студентів в СІ ПрАТ "ВНЗ "МАУП" ведеться за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями - бакалавр та спеціаліст. Зокрема, основними видами освітньої діяльності є підготовка бакалаврів, спеціалістів, перепідготовка спеціалістів, у тому числі з наданням другої вищої освіти, підвищення кваліфікації за базовими напрямками та програмою "Ваучер".

Метою навчального процесу є не тільки підготовка фахівців певної галузі, але і всебічний розвиток молоді як особистості й найвищої цінності суспільства, збагачення її інтелектуального, культурного та творчого потенціалу, задоволення потреб суспільства у вихованні та розвитку обдарованих, талановитих і здібних громадян України.

2. СТРУКТУРА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

До структури Сєвєродонецького інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" входять:

- Кафедра гуманітарної та фундаментальної підготовки, яку очолює кандидат педагогічних наук, доцент Олена Іванівна Козьменко,

- Кафедра менеджменту, на чолі якої кандидат технічних наук, доцент Володимир Омелянович Сєкачов,

- Кафедра правознавства, головою якої є професор адміністративного права Кравцова Єлизавета Олександрівна.

З року в рік зростає науково-методичний рівень викладачів інституту. Освітньо-наукову діяльність у вищому навчальному закладі забезпечують понад 30 науково-педагогічних працівника, з яких кандидати наук: економічних, історичних, психологічних, педагогічних, юридичних та технічних наук. До викладання також залучаються спеціалісти підприємств та установ - адвокати, судді, фахівці з прокуратури, менеджери промислових підприємств, практикуючі психологи та юристи.

Діяльність СІ ПрАТ "ВНЗ "МАУП" відповідає нормативним документам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міжрегіональної академії управління персоналом. Вона спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та наукової діяльності. Для цього відповідно до нових умов все ширше використовуються сучасні технології навчального процесу, інтерактивні методи навчання, індивідуальний підхів до студентів. Викладацький колектив, керівництво інституту спрямовують навчально-виховний процес на виховання всебічно розвиненої особистості, вдосконалюють систему підготовки фахівців відповідно до сучасних умов та вимоги Балонської системи.

Високий рівень підготовки фахівців різного напрямку дає можливість випускникам СІ ПрАТ "ВНЗ "МАУП" плідно працювати на провідних посадах в організаціях, установах та підприємствах міста Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжне та поза межами області. Працевлаштуванню випускників інститут сприяє створена у 2006 році Студентська кадрова агенція, координаторами роботи якої є студенти випускних курсів інституту.

Системоутворювальним фактором науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу і студентства СІ ПрАТ "ВНЗ "МАУП" є наукове обґрунтування розв'язання проблемних питань, таких як управління ризиками, психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління освітніми ресурсами загальноосвітніх навчальних закладів, праця як соціокультурний феномен, представництво прокурором прав, свобод громадян та інтересів держави в адміністративному судочинстві, захист прав громадян в умовах АТО. Науково-педагогічні працівники постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня. Результатом таких зусиль є публікації у фахових виданнях, нові методичні розробки та тези і виступи на наукових конференцях.

В Сєвєродонецькому інституті ПрАТ "ВНЗ "МАУП" створено наукове студентське товариство, члени якого є учасниками наукових конференцій, олімпіад, конкурсів та науково-освітніх програм. Знайомство з обраною професією відбувається на підприємствах, установах та організаціях міста та Луганської області.

В СІ ПрАТ "ВНЗ "МАУП" щорічно проводиться науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Суспільство і держава", яка за роки існування вищого навчального закладу перетворилась з міської на Всеукраїнську. Конференції відбуваються при підтримці Сєвєродонецької міської ради. За підсумками кожної конференції, починаючи з 2007 року, друкуються збірники матеріалів.

Молодь інституту неодноразово визнавалася переможцем конкурсу "Податковий альманах", який проводився податковою адміністрацією м. Сєвєродонецька. Чотири рази команда інституту ставала призером інтелектуальної гри "Осінній марафон", організований відділом сім'ї, молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради .

У 2004 році студенти кафедри "Правознавство" отримали Грант Президента України для обдарованої молоді. Під керівництвом викладачів інституту студенти розробили проект юридичної приймальні по наданню безкоштовних юридичних консультацій незахищеним верствам населення та успішно його реалізують по сьогоднішній день. Робота приймальні направлена на забезпечення прав та свобод мешканців міста, підвищення юридичної досвідченості населення, задоволення потреб громадян в отриманні якісної юридичної інформації та допомоги.

Навчання у Сєвєродонецькому інституті ПрАТ "ВНЗ "МАУП" - це не тільки лекції, сесії, контрольні та курсові роботи. Це цікаве студентське життя, яким керує головний фахівець СІ ПрАТ "ВНЗ "МАУП". Особлива увага приділяється вихованню та духовному росту майбутньої української еліти. Студентська рада СІ ПрАТ "ВНЗ "МАУП" стала ініціатором багатьох акцій та виховних заходів. Студенти СІ ПрАТ "ВНЗ "МАУП" постійні учасники та неодноразові призери команд КВК, що проводяться Сєвєродонецькою молодіжною радою. Студенти з задоволенням відвідують культурні та історичні міста та пам'ятки регіону та України. Для підтримки здорового образу життя молоді проводяться спортивні заходи та Дні здоров'я.

З 2002 року силами студентського активу видалася студентська газета "Альма Матер", в якій висвітлювалися цікаві моменти студентського життя.

Активісти студентського самоврядування щорічно приймають участь в тижневих тренінгах "Школа молодих Активістів", які відбуваються на базі СІ МАУП за підтримки Молодіжної Ради міста.

Слід відзначити, що студенти СІ ПрАТ "ВНЗ "МАУП" приймають активну участь у благодійних акціях, таких як "Время ДоброТЫ", спрямовану на допомогу дітям з малозабезпечених сімей міста.

Щорічно напередодні Нового Року студенти інституту приймають участь в благодійній акції для дітей з пільгових категорій "Молодий Дід Мороз та снігурка", метою якої є поздоровлення дітей з незахищених родин з новорічними та Різдвяними святами.

З 2010 року в навчальному закладі проходять акції "16 днів проти насильства" із запрошенням провідних психологів, журналістів, наркологів, інспекторів міліції з питань насильства у сім'ї та представників міської влади, на яких обговорюються правові та психологічні аспекти цієї проблеми.

Перше вересня кожного року починається з лекції-бесіди "Ми - українці!", на якій студенти разом з викладачами кафедри гуманітарної та фундаментальної підготовки обговорюють найбільш актуальні проблеми історії та сучасності України.

Щорічно у жовтні відбувається святкування Дня українського козацтва яке супроводжується конкурсом на знання історії Запорізької Січі, спортивними змаганнями і обов'язково - приготуванням смачної каші.

Сєверодонецький інститут МАУП в основу системи виховання студентів покладає національну ідею, що забезпечує формування відповідної життєвої позиції сучасної молоді, становлення її як особистості, громадянина і патріота своєї держави.

3. НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ

Сєвєродонецький інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та спеціаліста за наступними напрямами та спеціальностями:

Галузь знань Напрям підготовки/

спеціальність Спеціалізація 0301 Соціально-політичні науки 6.030102

Психологія Практична психологія 7.03010201

Психологія 0305 Економіка та підприємництво 6.030509

Облік і аудит Облік, аналіз і аудит 7.03050901

Облік і аудит 6.030508

Фінанси і кредит Фінансовий менеджмент 7.03050801

Фінанси і кредит 6.030505 Управління персоналом та економіка праці Економіка та управління персоналом 7.03050501 Управління персоналом та економіка праці 0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601

Менеджмент Економіка та управління бізнесом 7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування 0304 Право 6.030401

Правознавство Комерційне та трудове право 7.03040101

Правознавство 0203 Гуманітарні науки 6.020303

Філологія Гід-перекладач. Англійська мова

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Штатний розклад Сєвєродонецького інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" складається відповідно до нормативів вищої школи та затверджується на кожний навчальний рік.

Відповідно до штатного розкладу передбачаються посади науково-педагогічного, адміністративного та допоміжного персоналу.

Основна увага акцентується на фундаментальній теоретичній підготовці фахівців, що є основою формування певних професійних якостей, гуманістичних установок, а саме сприйняття людини як найвищої цінності, самореалізації особистості у взаємозв'язку з її соціальним оточенням, розвиток професійної необхідності морально-етичних якостей.

На сьогодні в Сєвєродонецькому інституті діють 3 загальноакадемічні кафедри. Навчальний процес забезпечують 43 викладачі, з них 14 кандидатів наук, 2 доктори наук, 2 професори.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр відбувається згідно з планом, схваленим Науково-методичною радою Академії. У відповідності до наказу № 87-о від 6 квітня 2010 року "Про організацію постійно діючих курсів підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу МАУП" курси підвищення кваліфікації у 2014 році пройшли 5 викладачів.

5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В Сєвєродонецькому інституті ПрАТ "ВНЗ "МАУП" навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців здійснюється відповідно до чинних нормативних актів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Науково-методичного центру вищої освіти, рекомендацій науково-методичних комісій і вимог освітньо-професійних програм, кваліфікаційних характеристик, вимог навчальних і робочих навчальних планів.

Першочерговим завданням в науково-методичному забезпеченні Сєвєродонецького інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" протягом року було вивчення стану методичного супроводу навчальних дисциплін і координація роботи з підготовки та видання необхідних навчально-методичних розробок (навчальні програми дисциплін; програми всіх видів практик; курсів підготовки та перепідготовки фахівців; методичні матеріали до семінарських, практичних занять; методичне забезпечення самостійної роботи студентів; методичні вказівки щодо підготовки контрольних, курсових, дипломних та магістерських робіт; екзаменаційні білети для семестрових заліків, екзаменів і державної атестації та ін.).

У зв'язку з впровадженням кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Сєвєродонецькому інституті ПрАТ "ВНЗ "МАУП", відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2005 р. №774 "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу" та наказу МАУП від 23 травня 2006 р. №107-о "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу", внесені зміни у робочі навчальні плани - введена графа "Кредит ЕСТS" (кредит Європейської кредитно-транспортної системи).

Координація роботи з підготовки екзаменаційних білетів до семестрового контролю та до державної атестації у 2011 році дала змогу вчасно розробити та передати до Сєвєродонецького інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" повний комплект екзаменаційних білетів до семестрового контролю та до державної атестації, які постійно оновлюються.

Для ефективної організації самостійної роботи студентів заочної та дистанційної форм навчання продовжено роботу із забезпечення студентів курсами підготовки та перепідготовки, які включають:

- методичні рекомендації щодо організації відповідної форми навчання;

- кваліфікаційні характеристики відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня;

- план навчального процесу;

- методичні вказівки з підготовки курсових та контрольних робіт.

Для удосконалення методичного, організаційно-технічного забезпечення навчального процесу підготовлено через безпосередню роботу з видавничою службою Академії електронні тематичні бібліотеки видань Академії з 34 серій, які включають 2699 назв.

На сьогодні блок навчальних та вибіркових дисциплін забезпечено на 100 %. Якість навчально-методичного забезпечення суттєво поліпшено за рахунок наповнення бібліотечного фонду новими підручниками та посібниками. В подальшому методичне забезпечення навчального процесу зросте через реалізацію плану науково-методичного забезпечення підготовки менеджерів, юристів і плану наукових видань. Останнім часом пріоритетне значення наддається роботі щодо підготовки до видання нових підручників і навчальних посібників, які розраховані для студентів, що навчаються в Сєвєродонецькому інституті ПрАТ "ВНЗ "МАУП".

Основними напрямами вдосконалення навчально-методичного забезпечення підготовки бакалаврів та спеціалістів є:

- розробка єдиної структурно-логічної схеми наскрізних навчальних програм і планів підготовки;

- постійне оновлення та вдосконалення процесу засвоєння студентами знань, умінь і навичок через забезпечення належного використання професорсько-викладацьким складом нових форм, ефективних методів, інноваційних методичних засобів і прийомів навчання;

- упровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання (модульне навчання, інтерактивні методи, тощо);

- ефективне використання сучасних технічних засобів навчання;

- удосконалення методичного забезпечення навчального процесу, насамперед нових навчальних дисциплін і курсів самостійної роботи студентів;

- створення сприятливих умов для формування високих моральних цінностей та етичних норм та особистісних якостей громадянина України.

Для підготовки фахівців, а також з метою впровадження сучасних методів навчання, передового педагогічного досвіду та підвищення якості освіти використовуються фахові періодичні видання та пакети прикладних програм (ППП).

З метою вдосконалення навчально-виховного процесу, розв'язання методичних проблем, координації дій щодо якісної підготовки майбутніх фахівців в Сєвєродонецькому інституті проводяться науково-методичні семінари професорсько-викладацького складу.

Координацію діяльності кафедр щодо науково-методичного забезпечення навчального процесу здійснює Науково-методичний інститут міжнародної освіти та проблем управління (НМІМОПУ), який забезпечує: розробку єдиної освітньої концепції та організацію науково-методичного забезпечення процесу підготовки фахівців відповідно до спеціальностей; узагальнення та поширення досвіду педагогічної роботи; координацію наукових досліджень і редакційно-видавничої діяльності з питань змісту та методики викладання, підготовки та випуску навчально-методичної літератури та дидактичних матеріалів.

Перспектива науково-методичного забезпечення навчального процесу у зв'язку з підготовкою бакалаврів полягає в розширенні можливостей соціально-психологічного супроводу навчального процесу, вивченні та врахуванні закономірностей діяльності в навчальному процесі, обгрунтуванні наукових технологій щодо інтенсифікації навчального процесу, реалізації принципу індивідуального підходу до навчання.

Практичне втілення науково-методичного забезпечення передбачається через реалізацію планів подальшої розробки навчально-методичних матеріалів, посібників, підручників викладачами кафедр, поповнення бібліотечного фонду та створення інших передумов використання наукового та педагогічного досвіду професорсько-викладацького складу, який братиме участь у підготовці у СІ МАУП.

Для здобуття практичних навичок професійної діяльності фахівців навчальним планом передбачена навчальна, виробнича та переддипломна практика, які проводяться відповідно до навчального плану та програм, затверджених Міністерством освіти та науки України і Інститутом міжнародної економіки та інформаційних технологій ім. Св. Великої княгині Ольги Міжрегіональної Академії управління персоналом.

З урахуванням сучасних вимог ринку праці, прогнозованого зоною можливої професійної діяльності бакалаврів та спеціалістів базами практики відповідно до положення про "Про практику студентів МАУП" від 17.01.2005 року № 04-0 є: вищі навчальні заклади, центральні та місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, приватні підприємства, банківські установи, держустанови, юридичні фірми, дошкільні та шкільні навчальні заклади.

В Сєвєродонецькому інституті студенти здобувають ґрунтовні знання і практичні навички, стають висококваліфікованими фахівцями з організації та ефективної реалізації державного та корпоративного управління, що дає їм можливість втілити свої мрії у життя.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Сєвєродонецький інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" розташовано в сучасній, облаштованій за всіма вимогами двоповерховій будівлі. Загальна площа навчальних приміщень СІ ПрАТ "ВНЗ "МАУП" складає 1232,2 м?. Для забезпечення навчального процесу використовуватимуться навчальні приміщення загальною площею в 523,5 м? (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії, комп'ютерні класи).

В інституті обладнано 14 навчальних аудиторій від 10 до 40 посадкових місць. Приміщення, що використовуються для забезпечення навчального процесу, відповідають вимогам експлуатації, мають необхідне технічне устаткування. Санітарно-технічний стан приміщень інституту є об'єктом постійної уваги керівництва ВНЗ.

В Сєвєродонецькому інституті ПрАТ "ВНЗ "МАУП" функціонують 2 комп'ютерні класи загальною площею 152,5 м? з 25 сучасними комп'ютерами. Це дозволяє ввести у навчальний процес новітні інформаційні технології та розробки: модульне навчання, інтерактивні методи тощо. Ефективне використання сучасних технічних засобів навчання сприятиме удосконаленню навчального процесу, насамперед з нових навчальних дисциплін і курсів самостійної роботи студентів. Це також сприятиме розвитку дистанційного навчання за допомогою мережі Internet.

Здійснено підключення персональний комп'ютерів до телекомунікаційних мереж (Інтернет та локальна мережа). У навчальному процесі та науково-дослідницькій роботі використовуються засоби комп'ютерної, розмножувальної та копіювальної техніки в кількості до вимог державних стандартів.

Викладачам та студентам інституту забезпечений безлімітний доступ до мережі Інтернету. До цієї мережі підключені комп'ютерний клас, бібліотека, кафедри та інші приміщення інституту. Існує безпровідний Інтернет. У розпорядженні студентів та викладачів Сєвєродонецького інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" бібліотека, яка налічує понад 14 тис. примірників наукової літератури. В бібліотеці діє читальний зал на 25 посадкових місць. До послуг студентів та викладачів книжковий фонд, який нараховує понад 1405 примірників літератури та фахових періодичних видань. Крім цього вся необхідна для навчання література переведена у електронний вигляд та безкоштовно видаватиметься кожному студенту при зарахуванні на навчання. Завдяки тому, що значну частину бібліотечного фонду Інституту становлять власні видання ПрАТ "ВНЗ "МАУП" з різних аспектів права, організації виробництва, економіки, менеджменту, комп'ютерних технологій і гуманітарних дисциплін, досягнуто належного рівня забезпеченості студентів бібліотечним фондом в цілому та навчальними виданнями зокрема.

Бібліотека планомірно комплектує книжковий фонд літературою, необхідною для наукової, навчальної роботи студентів та науково-педагогічного персоналу через різні джерела: мережу книжкових магазинів, державні та приватні видавництва, а також власний Академії видавничий дім "Персонал".

7. ІННОВАЦІЇ, ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Система навчання в Академії має наступні основні особливості:

- в МАУП утворена гнучка багаторівнева система безперервної освіти;

- в МАУП діє система перепідготовки, яка дозволяє отримати другу вищу освіту або продовжити освіту, отриману в інших навчальних закладах;

- в МАУП організовано повноцінне забезпечення студентів сучасною навчально-методичною літературою, кожен студент МАУП отримує в свою власність комплект літератури та диск, який включає в себе кваліфікаційну характеристику спеціаліста, навчальний план, програми та літературу по кожній дисципліні, методичні розробки, рекомендації і т. ін.;

- Сєверодонецький інститут МАУП має стаціонарну та електронну бібліотеки, яка регулярно поповнюється сучасною науковою та навчальною літературою і являється однією з кращих в регіоні; викладачі та студенти можуть користуватися періодичними виданнями, зокрема журналами;

- до викладання в Сєверодонецькому інституті МАУП залучаються не тільки професійні викладачі (кандидати та доктори наук), але й кращі фахівці регіону, керівники підприємств та фірм, які мають можливість передавати студентам свій досвід роботи та приглядатись до майбутніх випускників МАУП з метою їх подальшого працевлаштування;

- з метою працевлаштування випускників в МАУП створено та ефективно працює Кадрова агенція; в Сєверодонецьку така агенція утворена при регіональному відділенні Української спілки промисловців та підприємців;

- наявність розгалуженої мережі філій та інститутів МАУП дозволяє студентам продовжувати навчання у разі зміни їх місця проживання чи переїзду з яких-небудь причин, тривалих відряджень тощо.

15

Показать полностью… https://vk.com/doc417731335_442975279
13 Мб, 9 марта 2017 в 15:30 - Россия, Москва, СИЮ, 2017 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении