Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 091264 из МЭГУ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

1. Перші друковані часописи в Західній Україні. Альманах "Русалка Дністрова".

2. Перший журнал сатири і гумору "Харковский Демокрит".

3. "Зоря Галицька" - преший український політичний часопис.

4. Літературно-науковий вісник.

5. "Діло" як орган народовської партії.

6. Характеристика проблематики дитячої та молодіжної преси.

7. Загальна характеристика тематики професійної преси.

8. Українська журналістика в період першої світової війни.

9. Жіноча преса.

10. Стан української журналістики у міжвоєнний період.

Преса студентства міжвоєнної доби

11. Більшовицька преса.

12. Українська преса часів німецької окупації України.

13. Тоталітарна преса (1945-1990 р.р.).

14. Становлення та розвиток радіо і телебачення в Україні.

15. Стан сучасної української журналістики.

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ МАС-МЕДІА

(за матеріалами лекцій, див. дистанційне навчання)

1. Професійне коріння журналістики.

2. Мовна пражурналістика. Риторика.

3. Визначте періодизацію історії зарубіжної журналістики.

4. Дайте оцінку Українській журналістиці в контексті світової.

5. Опишіть історію становлення і розвиток перших друкованих видань країн Європи.

6. Проаналізуйте перші спроби впливу на стан свободи слова. Джон Мільтон та його промова до англійського парламенту.

7. Дайте оцінку публіцистиці Даніеля Дефо та Джонатана Світа.

8. Опишіть становлення преси в США.

9. Визначте передумови становлення реалістичної журналістики після Першої світової війни.

10. Демократія як фундамент функціонування неупереджених ЗМІ.

11. Дайте оцінку журналістській діяльності Бенджаміна Франкліна.

12. Сетон Вотсон - журналіст і політик. Позиція Вотсона щодо України.

13. Ідеологи європейської демократичної системи.

14. Ідеологи північноамериканської демократичної системи.

15. Проаналізуйте на прикладі окремих країн еволюцію журналістики.

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1. Проблеми становлення інформаційного суспільства.

2. Ера інформації і сучасне соціальне знання.

3. Соціальне функціонування журналістики.

4. ЗМІ у соцієнтальних системах суспільства.

5. Журналістика і духовність суспільства.

6. Результативність масово-інформаційної діяльності українських мас- медіа.

7. Законодавче поле діяльності українських ЗМІ.

8. Самоконтроль у ЗМІ.

9. Новітні тенденції розвитку мас- медіа.

10. Творча діяльність у журналістиці.

11. Предмет і завдання курсу. Зміст поняття "журналістика"; журналістика та суспільно-політичне життя; журналістська діяльність і творчість.

12. Суспільство і соціальна інформація. Початок інформаційних обмінів у людському суспільстві. Поняття інформації. Критерії цінності інформації.

13. Поняття і структура соціальної інформації.

14. Журналістика в умовах національного відродження.

15. Особливість структури журналістської інформації; національні і міжнаціональні школи журналістики; журналістика в період національного відродження.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЖАНРИ

1. Властивості новини.

2. Композиція новини.

3. Джерело у новині.

4. Особливості побудови інформаційного ліду.

5. Звіт: характеристика жанру, поняття звітової події.

6. Відмінності написання репортажу та звіту.

7. Види репортажу.

8. Міра вираження авторського "я" у репортажі.

9. Методика написання репортажу.

10. Засоби зацікавлення у новині.

11. Види інтерв'ю.

12. Методика підготовки до інтерв'ю.

13. Методика проведення інтерв'ю.

14. Види запитань в інтерв'ю.

15. Поняття інформаційного приводу.

ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНІ ЖАНРИ

1. Публіцистика, як вид творчості.

2. Памфлет. Його функції і використання у сучасній журналістиці.

3. Види мислення і метод відображення у журналістиці.

4. Фейлетон, як жанрова форма сатиричного відображення дійсності.

5. Методика роботи над нарисом.

6. Портретний нарис. Зарисовка.

7. Проблемний та подорожній нарис.

8. Критерії визначення нарису.

9. Сміх як засіб впливу на аудиторію.

10. Суть сатиричного методу відтворення дійсності.

11. Проаналізуйте композицію запропонованого нарису

12. Проблема об'єктивності і правдивості при сатиричному відображенні дійсності.

ТЕОРІЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

1. Етимологія і значення поняття "комунікація".

2. Загальна характеристика критеріїв класифікації комунікативного процесу.

3. Визначте аспекти комунікативного процесу.

4. Вербальна і невербальна комунікація.

5. Охарактеризуйте функції МК за В. Шраммом.

6. Визначте зміст понять "ефективність" та "дієвість".

7. Назвіть закон ефективного функціонування ЗМК.

8. Назвіть і коротко охарактеризуйте природні канали СЗМК.

9. Назвіть і коротко охарактеризуйте технічні канали СЗМК.

10. Назвіть три основні етапи розвитку комунікації.

11. Назвіть ери розвитку масової комунікації.

12. Аргументуйте тотожність понять "комунікація" та "спілкування".

13. Назвіть функції МК за Лассвелом.

14. Назвіть та охарактеризуйте людські фактори та їх роль у процесі МК.

15. Дайте визначення поняттю "професійна комунікація".

АНАЛІТИЧНІ ЖАНРИ

1. Методика журналістського аналізу.

2. Поняття аналізу.

3. Синтез, узагальнення.

4. Поняття аналітики та публіцистики.

5. Коротко охарактеризуйте аналітичні жанри

6. Жанри аналітичного методу відображення дійсності.

1. Аналітичне повідомлення (кореспонденція).

2. Розкрийте поняття про жанр відкритий лист.

9. Дайте визначення жанру есе.

10. Публіцистичний коментар.

11. Розкрийте суть жанру стаття.

12. Малі аналітичні форми.

13. Оглядовий та критичний методи у журналістиці

14. Огляд. Публіцистичний огляд, огляд листів.

15. Дайте визначення жанру рецензія.

2

Показать полностью… https://vk.com/doc10968369_90771544
46 Кб, 17 мая 2012 в 14:35 - Россия, Москва, МЭГУ, 2012 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении