Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 091311 из МЭГУ

План практичних занять

Тема 1. ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОБОТИ МІЖНАРОДНОГО ВІДДІЛУ ТБ

1. Структура відділу ( служби) міжнародної інформації в системі телевізійного мовлення.

2. Міжнародний відділ в редакції інформації: функції, обов"язки, напрямки діяльності.

3. Організація власного корпункту ( бюро) телекомпанії за кордоном.Матеріально-технічне оснащення бази корпункту.

4. Система акредитації. Участь знімальної групи в міжнародних заходах: етапи підготовки телевізійного матеріалу.

5. Особливості роботи творчої групи корпункту за кордоном: злагодженість професійних дій тележурналіста, телеоператора.

6. Етичні критерії міжнародної тележурналістики.

Тема 2. СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА-МІЖНАРОДНИКА НА ТЕЛЕБАЧЕННІ

1. Специфіка тележурналістської творчості в міжнародній службі редакції, каналу.

2. Робота журналіста з інформацією. Характеристика основних джерел міжнародної інформації: агентства, прес-центри, інтернет-ресурси, зарубіжна преса, радіо, телебачення.

3. Методика і система подачі міжнародної інформації в новинах.

4. Проблема перекладу, редакторська робота журналіста.

5. Специфіка адаптації зарубіжної інформації до ефіру: озвучування, титрування, монтаж.

6. Особливості підготовки телевізійного матеріалу до програм різних типів і жанрів міжнародної тематики.

7. Колективний характер творчості на телебаченні: співпраця журналіста, ведучого, редактора, режисера, оператора.

Тема 3. РОЗВАЖАЛЬНЕ ТБ АМЕРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ

1. Огляд найбільш популярних телевізійних каналів США, Канади, Аргентини, Мексики, Бразилії.

2. Аналіз розважального типу телемовлення: вікторини, ток-шоу, конкурси, концерти.

3. Специфіка одночасної телезйомки на декількох майданчиках: постановка і видовищність як відмінна риса шоу.

4. Шоу-мен (ведучий): майстерність виконавця та імпровізатора.

5. Поняття співведучого.

6. Робота з аудиторією: діалогічний характер телевізійного спілкування.

7. Телесеріал: історія становлення жанру.

8. Національні традиції і ментальний фактор як стрижень концепції екранізації багатосерійного твору.

Тема 4. СУЧАСНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

1. Інтернет-телебачення

2. Інформаційні програми телебачення Японії, Кореї, Китаю: структура і верстка новинного випуску.

3. Методи та форми екранного втілення художньо-публіцистичного образу в сучасних телевізійних програмах. Специфіка розкриття образу телевізійного героя, учасника телепрограми.

4. Стиль телевізійного показу інтерв'ю: природність перебігу розмови.

5. Особливості композиції авторської телевізійної програми. Жанрова характеристика сучасного авторського телемовлення. Поступ реалізації ідеї автора. Поняття авторського стилю на телебаченні. Синтез авторської, сценарної і редакторської майстерності. Роль режисера в авторській програмі. Операторська робота. Ведучий в кадрі і за кадром.

Індивідуальна робота (20 балів)

Реферат на тему "ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ: СВІТОВИЙ ДОСВІД"

1.Правові та економічні стандарти функціонування електронних ЗМІ в світі.

2. Огляд законодавчих документів з регулювання діяльності телебачення в США, країнах Азії, Західної та Східної Європи: спільне та відмінне.

3. Директива Європейського Союзу про телебачення без кордонів.

4. Загальні положення і мета Європейської конвенції з транскордонного телебачення.

Рекомендована література:

1. Головні віхи історії технології виробництва теленовин- http://osvita.mediasapiens.ua/material/2601

2. Вачнадзе Г.Н. - Всемирное телевидение. Новые средства массовой информации - их аудитория, техника, бизнес, политика [1989, PDF, RUS]

3. Орлова В. В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке. - М.: Изд-во. "РИП-холдинг", 2003.

4. Голядкин Н. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного телевидения. - М., 1996.

5. Муратов С. А. Диалог: телевизионное общение в кадре и за кадром-

6. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, как угодно и когда угодно. М.,2006. - http://www.chuvsu.ru/~jornal/index.php?option=com_content&view=article&id=1231:-2002-223-&catid=72:2013-01-05-21-30-27&Itemid=107

7. Технология интервью. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 191 с. (Лукина М. М.)

8. Формы и методы работы журналиста с источником информации: учеб. пособие. - М.: Пульс, 2001. - 40 с. (Дзялошинский И.М.)

9. http://www.chuvsu.ru/~jornal/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=107 - бібліотека літератури по журналістиці

10. Маршалл Маклуэн.С ПОЯВЛЕНИЕМ СПУТНИКА ПЛАНЕТА СТАЛА ГЛОБАЛЬНЫМ ТЕАТРОМ, В КОТОРОМ НЕТ ЗРИТЕЛЕЙ, А ЕСТЬ ТОЛЬКО АКТЕРЫ - http://www.sociognosis.narod.ru/MEDIA/ART017.HTM

11.

Показать полностью… https://vk.com/doc-12294064_152968000
39 Кб, 29 января 2013 в 21:01 - Россия, Москва, МЭГУ, 2013 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении