Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
pptx

Студенческий документ № 091361 из МЭГУ

Школа "слів і речей"

Гуго Шухардт

Школа "слів і речей" - мовознавчий напрям, який висунув принципи вивчення лексики у зв'язку з культурою й історією народу.

? Сформувалась вона в 1909 p., коли став виходити в Гейдельберзі журнал "Слова і речі", видавцями якого були мовознавці Р. Мерінгер, В. Мейєр-Любке, Й. Мі-ккола, Р. Мух і літературознавець М. Мурко, звідки й назва цієї школи.

Завдання:

? Замість абстрактної "історії звуків" молодограматиків, вивчати історію слів, залучаючи не лише лінгвістичний аналіз, а й історію названої словом речі.

? Зосередження уваги на семантиці слів, на розвитку і зміні їх значень.

Пріоритет:

? Новий підхід до вивчення мови, опрацювання нової методики її опису, що вплинуло на зародження лінгвістичної географії і соціологічного напряму в мовознавстві.

Недоліки:

? Відмова від поняття закону загалом без заміни його чимось іншим, бо позбавлена компаративістська чіткість критеріїв.

? Одним із засновників Школи "слів і речей" вважа­ють мовознавця Туго Шухардта (1842-1927) - про­фесора Віденського університету.

? Провів кілька років у франкомовній Швейцарії. 30 квітня 1870 захистив в Лейпцігському університеті дисертацію з ретороманська мови на ступінь doctor habilis . Потім був професором романської філології в Грацському університеті ( Австро- Угорщина ) аж до відходу у відставку в 1900 році.

? Шухардт справив великий вплив на іспанську лінгвістику . У 1875 р. він зробив поїздку до Іспанії, де провів дослідження андалузького діалекту і його фонетики , спілкувався з багатьма видатними інтелектуалами Іспанії .

? Шухардт був одним з активних прихильників баско - іберського гіпотези , згідно з якою зниклий іберського мову знаходився в близькій спорідненості з баскським . На жаль , більшість доводів Шухардта на користь даної теорії були засновані на помилкових прочитаннях іберського написів , які втратили сенс після дешифрування М. Гомеса - Морено.

? У своїх працях із лексичної семантики (програмною серед них є "Речі та слова", опублікована в 1912 р.) він намагався знайти закономірності розвитку семантичної системи мови, для чого передусім, за його переконанням, необхідно створити історію слів-речей. Під річчю розуміє і предмети, і дії, і стани; істоти й неістоти реального і нереального світу. Між річчю і словом, на його думку, перебуває уявлення, однак між історією речей та історі­єю слів існує повний паралелізм. Це твердження не за­важає йому зробити абсолютно правильні висновки про співвідношення історії позначення і значення: 1) річ може змінюватися при незмінності позначення; 2) річ залишається незмінною, але змінюється позначення.

? Його праці вплинули на виокремлення в мовознавстві особливої галузі - онома-сіології (науки про назви), яка, зокрема, вивчає прин­ципи й закономірності позначення предметів і понять. Вони також сприяли обґрунтуванню завдань і методів вивчення словникового складу за предметними група­ми, укладанню ідеографічних словників (не без впливу ідей Шухардта Францом Дорнзайфом було створено "Німецький словниковий склад за предметними група­ми", виданий у 1932 p.).

? Шухардт висунув і низку загальнотеоретичних положень. Зокрема, він, на відміну від мовного індивідуалізму молодограматиків, наголошував на суспільному характері мови. З цих позицій критикує молодограматичне вчення про звукові закони: "Фонетичні закони і соціальний характер мови несумісні одне з одним".

? Причиною мовного розвитку Шухардт уважав мов­не змішування (схрещування). Поняття схрещування мов у нього стало методологічним принципом. Очевид­ним є вплив теорії хвиль Й. Шмідта, яка у Шухардта трансформувалася в теорію "мовної безперервності".

? ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

Показать полностью… https://vk.com/doc183265514_278032774
160 Кб, 9 марта 2014 в 19:17 - Россия, Москва, МЭГУ, 2014 г., pptx
Рекомендуемые документы в приложении