Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 091434 из МЭГУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

До захисту допустити__________________

науковий керівник___________________________

_____________________________________

"____" _____________________20 год

КУРСОВА РОБОТА

ПО ____________________

ТЕМА:______________________________

Студента:______________

____курсу, групи______

________

форми навчання

Оцінка: "____" (______________________)

Дата захисту: "___" ___________20 года

Керівник: ________________/ _______/

Макіївка 20__

ТЕМА_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗМІСТ

Вступ_________________________________________________стр.

РОЗДІЛ 1 _____________________________________________стр.

1.1____________________________________________стр.

1.2____________________________________________стр.

РОЗДІЛ 2_____________________________________________стр.

РАЗДЕЛ 3_____________________________________________стр.

3.1____________________________________________стр.

3.2____________________________________________стр.

3.3____________________________________________стр.

3.4____________________________________________стр.

3.5____________________________________________стр.

3.6____________________________________________стр.

ВИСНОВКИ___________________________________________стр.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА:______________________________стр.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ__________________ стр.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науковий керівник ________________

_______________________________________

"_____" __________________________20 г.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

Студентки_______ курсу, групи ________, ____________ форми навчання

__________________________________________________________________

Тема роботи: _____________________________________________________

__________________________________________________________________

Мета роботи: _____________________________________________________

__________________________________________________________________

№ п/п Етапи виконання По плану фактично 1 Вибір теми 2 Збір літератури 3 Складання плану 4 Вступ і Розділ 1 5 Розділ 2 6 Розділ 3 і висновки 7 Оформлення курсової роботи 8 Підготовка до захисту Студент: (підпис)________ (П. І. Б.) _________________________

Показать полностью… https://vk.com/doc-19760378_167543708
40 Кб, 27 марта 2013 в 17:31 - Россия, Москва, МЭГУ, 2013 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении