Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 096227 из ИТТИ

Жаман болса? да иттен

?ыздарды? ?асында сен к?кірек ?а?асы?,

Жо?ары санап тек адам танымай ?аласы?.

Досы?ды ?мытасы?, к?лімдеп отырасы?,

Досы? с?лесе болды айтасы?: "Мені ?ялтпашы!"

?аншама т?белестен ?ор?ып ?йі?нен шы?пады?,

Досы? еді сол кезде сені? арты?ды жабатын.

?андай ?ылы? болса да, барлы?ын к?теретін,

?иналып жатырса?, со??ы а?шасын беретін.

?зі аш болса да, сені? ?арны?ды ойлайтын,

Сен оны санамаса? да досым деп, ол санайтын.

?рбір бол?ан ?уанышын сенімен б?лісетін,

О?ан ?иын т?скенде, ол са?ан айтпай шешетін.

Сен болса? оны? бір ?ылы?ын к?термейсі?,

Ойнап с?йлеп ?алса, ?ыз секілді ренжисі?.

?ыздан жамансы? сен, сырт?а д?рыс к?рінеді,

?мірді? шынды?ы осы бір ?ле?імде.

?-сы: (х2) Адасса?, тура жол?а т?суі?ді тілеймін,

Сен ?шін жауды? ке?ірдегін жеймін.

Ты?дайсы?, білемін, т?сінігі? жетер,

Не бол?ан да, доссы?, жаман болса? да иттен.

Сенен бас?алар са?ан адам емес секілді,

К?кіректі к?теріп, менсінбей т?кірді?.

Асты?да айналады т?рт д??гелекті досы?,

Еркектерді? к?ніне осы сыйлы?ым болсын.

Сыйлау дегенді білмейтін ?зінше к?ше баласы,

К?нде ?йі?де кешке сен тая?ты жарасы?.

?олы?да бір сыра ара?пен аралас?ан,

Ма?ан к??іл айтасы? тойып д?рысынан.

?ызы? тастаса, жылайсы?, тама?ты ішпей кетесі?,

Есі?де болар, бала, барлы?ы кезіндегі?

Мен едім ?ой сонда ?асы?нан табылатын,

Сен болса?, есек, ар?а?ды алып шабасы?.

Жаман сені ?айтемін, ?ле?мен т?зелерсі?,

Б?ны жай ?ана ты?дап, бетіме ?арап к?лерсі?.

Себебі шынды?ты? к?кесі мына жерде,

Ра?мет айта ?ой ?айта айтпадым есімі?мен.

?-сы: (х2) Адасса?, тура жол?а т?суі?ді тілеймін,

Сен ?шін жауды? ке?ірдегін жеймін.

Ты?дайсы?, білемін, т?сінігі? жетер,

Не бол?ан да, доссы?, жаман болса? да иттен.

Показать полностью… https://vk.com/doc192678351_363977319
13 Кб, 5 февраля 2015 в 21:20 - Россия, Москва, ИТТИ, 2015 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении