Студенческий документ № 00008873 из ДЮИ

Пользователь сб, 10.11.2012 12:52

ЗМІСТ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 3 1.1. Основні нормативні документи в галузі пожежної безпеки 3 1.2. Небезпечні та шкідливі фактори, пов'язані з пожежами 3 1.3. Основні причини пожеж 5

2. ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ І РЕЧОВИН.6 2.1. Теоретичні основи горіння 6 2.2. Різновидності горіння 7 2.3. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів. 8 3. ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ОБ'ЄКТА 10

3.1. Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою 10 3.2. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних приміщень (зон) відповідно до правил улаштування електроустановок (ПУЕ) 12

4. СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОЖЕЖ 13 4.1. Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів 14 5. СИСТЕМА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ 15 5.1. Пожежна безпека будівель та споруд 15 5.2. Евакуація людей із будівель та приміщень 18

5.3. Способи та засоби пожежегасіння 19 5.4. Пожежна сигналізація 23 6. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ 24 6.1. Загальні принципи організації пожежної безпеки 24 6.2. Державний пожежний нагляд 25

6.3. Завдання та види пожежної охорони 26 6.4. Вивчення питань пожежної безпеки 28 6.5. Порядок дій у разі пожежі 28 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 1.1. Основні нормативні документи в галузі пожежної безпеки

Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є Конституція, Закон України "Про пожежну безпеку", та інші закони України, постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, дикрети, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення органів державної виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування, прийняті в межах їх компетенції. Забезпечуючи пожежну безпеку слід також керуватись Правилами пожежної безпеки в Україні, стандартами, будівельними нормами, Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами, виходячи із сфери їх дії, які регламентують вимоги пожежної безпеки.

Основним нормативним документом, що регламентує вимоги щодо пожежної безпеки є Закон України "Про пожежну безпеку", прийнятий 17 грудня 1993 року. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від їх діяльності та форм власності.

Скачать файлы