Студенческий документ № 00008888 из ДЮИ

Пользователь вс, 16.12.2012 23:48

ПЛАН 1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛЕГКУ АТЛЕТИКУ 2.МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 3.КЛАСИФІКАЦІЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ ВПРАВ 4.АФІНИ2004 5.ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

6.ЗАСОБИ І МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 7.СИЛА ТА СИЛОВА ПІДГОТОВКА 8.МЕТОДИКА СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТА 9.ЛІТЕРАТУРА Загальні відомості про легку атлетику Легка атлетика - один з основних масових видів спорту - посідає гідне місце в системі фізичного виховання. Завдяки своїй різноманітності й загальнодоступності вона має велике прикладне значення. Входить до програм уроків з фізичного виховання в школах та вузах.

Методична розробка стилю висвітлює питання техніки і методики проведення уроків з легкої атлетики. З багатьох причин під час вивчення і вдосконалення рухів у студентів виникають помилки або недоліки, які гальмують поліпшення результатів. Тому в методичній розробці матеріал викладено так, що поряд з вивченням певних прийомів викладач міг ознайомитися зі методами виправлення типових хиб.

Досвід роботи дозволив об'єднати загальні педагогічні положення в типову схему навчання техніку легкоатлетичних вправ, поділену на кілька етапів. Успіх навчання залежить від правильної постановки його на основі педагогічних принципів;

- свідомого і активного ставлення студента до завдання на кожному етапі вивчення вправ; - послідовності викладу навчального матеріалу, від простого до складного, при систематичному відвідування занять;

- всебічності що передбачає поряд з фізичними якостями підвищення морально-вольового та культурного рівня спортсмена; - повторності у вивченні як окремих елементів, так і вправ, дій, занять взагалі, бо тільки багаторазове свідоме повторення і працездатність дозволяють досягти бажаних результатів;

- наочності, що значно прискорює вивчення (застосування АН заняттях фотознімків, кінограм, учбових картин, а також особистий показ техніки виконання тієї чи іншої вправи, і особливо - порівняння фотографій та кінограм, що фіксують студентів і провідних спортсменів;

Скачать файлы