Студенческий документ № 00008896 из ДЮИ

Пользователь сб, 18.10.2014 23:27

Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України Кафедра конституційного та міжнародного права САМОСТІЙНА РОБОТА з дисципліни "Судові та правоохоронні органи України" для студентів 1-го курсу денної форми навчання факультету права

Донецьк - 2014 Самостійна робота Методичні рекомендації з виконання завдань для самостійної роботи Відповідно до законодавства України про вищу освіту самостійна робота студентів є одним з основних засобів вивчення навчального матеріалу у вільний від навчання час. Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни "Судові та правоохоронні органи України" розглядається як пріоритетна форма засвоєння навчального матеріалу, що буде сприяти виробленню необхідних для роботи в правоохоронних органах практичних навичок і вмінь. Зміст самостійної роботи студентів з курсу "Судові та правоохоронні органи України" визначається навчальною програмою, робочим навчальним планом, методичними матеріалами, завданнями і вказівками викладача, що здійснює керівництво самостійною роботою.

Перевірка самостійної роботи здійснюється викладачем у встановлений термін. Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни "Судові та правоохоронні органи України" охоплює всі теми курсу та складається з двох етапів:

- роботи з ознайомлення із змістом відповідних нормативно-правових актів; вивчення окремих питань, які не розглядаються в межах лекційного матеріалу, на цієї основі складання відповідей на питання для самостійного вивчення та вирішення тестових завдань;

- роботи над продуктивним рефератом. Ознайомлення із нормативними джерелами здійснюється під час вивчення відповідної теми дисципліни "Судові та правоохоронні органи України". Навчальний матеріал, що самостійно вивчив студент, вноситься до тестових завдань (поточне тестування).

Перелік завдань продуктивного реферату пропонується викладачем до кожної теми курсу. Кожний студент самостійно обирає тему та завдання. На основі вивченого матеріалу студент виконує завдання самостійної роботи з урахуванням відповідних вимог і календарного плану (тематику та вимоги до продуктивного реферату див. далі).

Написання продуктивного реферату проводиться протягом вивчення дисципліни. Продуктивний реферат необхідно подати викладачеві відповідно до календарного плану після другого модулю. Оцінка, яку одержав студент за цю роботу враховується в загальну кількість балів, одержаних під час вивчення дисципліни.

Скачать файлы