Студенческий документ № 00008912 из ДЮИ

Пользователь вс, 02.12.2012 17:35

Міністерство внутрішніх справ України Донецький юридичний інститут Кафедра господарського та екологічного права Реферат на тему: Екологічна експертиза - самостійна функція екологічного управління

Виконав: курсант 311 взводу СКФ рядовий міліції Пуртова Валерія Донецьк 2012 План 1. Мета, основні завдання та принципи екологічної експертизи. 2. Об'єкти екологічної експертизи та вимоги щодо її проведення.

3. Форми екологічної експертизи: 3.1. Державна екологічна експертиза; 3.2. Громадська екологічна експертиза. 1. Мета, основні завдання та принципи екологічної експертизи. Екологічна експертиза - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці перед проектних, проектних та інших матеріалів та об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього середовища та здоров'я людей, і спрямована на підготовку висновків про відповідальність запланованої чи здійснюваної діяльності вимогам і нормам законодавства про охорону навколишнього природного середовища , раціональне використання і відтворення природних ресурсів , забезпечення екологічної безпеки.

Мета екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.

Основними завданнями екологічної експертизи є: 1) визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності; 2) організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи;

Скачать файлы