Студенческий документ № 00112071 из ОМПУ

Пользователь пн, 25.03.2013 02:43

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА" Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародного обліку і аудиту Індивідуальна робота з обліку міжнародних операцій на тему: "Облік експортних операцій" Виконав студент 510 групи Радін Євген Перевірила: Галенко С. М. Київ - 2013

Експорт товарів (робіт, послуг) - один з основних видів зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до Закону експорт товарів - це продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.

Під експортом продукції, робіт, послуг розуміють вивіз капіталу за межі України в будь-якій формі з метою отримання прибутку від виробничої та інших форм господарської діяльності. Для цілей оподаткування використовують поняття "експорт", визначене у Митному кодексі України: операції підпадають під експортні лише після фактичного вивезення товарів з митної території України.

Скачать файлы