Студенческий документ № 00112072 из ОМПУ

Пользователь пн, 25.03.2013 02:43

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА" Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародного обліку і аудиту Індивідуальна робота з обліку міжнародних операцій на тему: "Облік імпортних операцій" Виконав студент 510 групи Радін Євген Перевірила: Галенко С. М. Київ - 2013

При імпорті товарів у випадку, якщо першою подією є ввезення товару, вартість запасів перераховується у валюту України за курсом НБУ, що діяв на дату визнання активу, тобто на момент придбання запасів.

Крім того, відповідно до П(С)БО 9 "Запасів" до первісної вартості запасів, крім сум, перерахованих постачальникові затовар, включаються: -суми ввізного мита; -суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, що не відшкодовуються підприємству (наприклад, акцизний збір);

-транспортно-заготовчі витрати (витрати на заготівлю запасів, оплату тарифів (фрахту) за навантажувально-розвантажувальні роботи і транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);

Скачать файлы