Студенческий документ № 00112118 из ОМПУ

Пользователь чт, 11.10.2012 13:25

П Р О Т О К О Л огляду місця події м. Київ "" 2012 року Слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві керуючись статтями 237 КПК України, з метою перевірки про провів огляд місця події.

Огляд проведено в присутності понятих : 1. ) (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, контактний телефон) 2. ) яким роз'яснено, що згідно ст. КПК України поняті, присутні при провадженні слідчих дій, засвідчують своїми підписами відповідність записів у протоколі виконаним діям і що зауваження понятого з приводу проведених слідчих дій підлягають обов'язковому занесенню до протоколу.

Підписи понятих: 1.) 2.) Огляд проведено за участю: (прокурора, працівників міліції, власника житла, потерпілого) та не заінтересованих в результатах справи спеціалістів: яким згідно ст. КПК України роз'яснено, що спеціаліст зобов'язаний: з'явитися на виклик; брати участь у проведенні слідчої дії, використовуючи свої спеціальні знання і навики для сприяння слідчому у виявленні, закріпленні та вилученні доказів; звертати увагу слідчого на обставини, пов'язані з виявленням та закріпленням доказів; давати пояснення з приводу спеціальних питань, які виникають при проведенні слідчої дії і спеціаліст вправі: звертатися з дозволу слідчого із запитаннями до осіб, які беруть участь у проведенні слідчої дії; робити заяви, пов'язані з виявленням, закріпленням і вилученням доказів.

Підписи спеціалістів: 1.) Огляд місця події - житла або іншого володіння особи здійснюється у відповідності із ч.2 ст. 237 КПК України ( в нової редакції) за правилами, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи тобто за постановою судді .

- Володілець житла і інших приміщень з проведенням огляду (згоден чи незгоден) (прізвище, ім'я , по батькові, підпис) Перед початком огляду місця події, згідно ст. КПК України всі його учасники повідомлені, що буде проводиться відеозйомка відеокамерою

(марка і модель) на , а також (відеокасету або інший електронний носі) (ким) буде проводиться фотографування фотоапаратом на (марка і модель) (плівку/ електронний носій) та застосовуватись для виявлення і фіксації результатів огляду і виявлених слідів інші техніко-криміналістичні засоби.

Всі учасники і поняті повідомлені, що вони повинні бути присутніми в ході огляду місця події, мають право робити заяви і зауваження, які підлягають занесенню протоколу і зобов'язані своїми підписами засвідчити факт і результати огляду місця події вірність записів у протоколі, їм також роз'яснено, що у випадках, вказаних у ст.

Скачать файлы