Студенческий документ № 00112377 из ОМПУ

Пользователь пн, 29.02.2016 18:03

1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робіт з дисципліни "Організація міжнародних перевезень" для студентів денної та заочної форм навчання

з напряму 6.070101 "Транспортні технології" Факультет: Транспортний Кафедра: Транспортні технології 2015 2 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни "Організація міжнародних перевезень" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.070101 "Транспортні технології" / Склала ст. викл. Васильєва Л. О. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. - 57 с.

Скачать файлы