Студенческий документ № 00112378 из ОМПУ

Пользователь вс, 27.09.2015 17:00

Питання на 1 рубіжний контроль з дисципліни "Організація міжнародних перевезень" 1. Роль міжнародних перевезень у світовій економіці. 2. За якими ознаками поділяються міжнародні перевезення? 3. Наведіть класифікацію міжнародних перевезень за видами транспорту, предмету транспортної операції та характеристики товару.

4. Наведіть класифікацію міжнародних перевезень за порядком проходження кордону, виду ТТС доставки та виду сполучення. 5. Поясніть етапи транспортування вантажу у міжнародному сполученні. Які операції виконуються на кожному з цих етапів?

6. Яким чином класифікуються транспортні операції для забезпечення виконання зовнішньоторговельних контрактів? Наведіть операції, що передують реалізації контракту. 7. Яким чином класифікуються транспортні операції для забезпечення виконання зовнішньоторговельних контрактів? Наведіть операції, що виконуються у процесі реалізації контракту.

8. Яким чином класифікуються транспортні операції для забезпечення виконання зовнішньоторговельних контрактів? Наведіть операції, що виконуються після реалізації контракту. 9. За якими чинниками обирається вид транспорту для виконання міжнародних перевезень? Наведіть основні критерії вибору.

10. Наведіть переваги та недоліки морського транспорту при виконанні міжнародних перевезень вантажів. 11. Наведіть переваги та недоліки залізничного транспорту при виконанні міжнародних перевезень вантажів.

12. Наведіть переваги та недоліки автомобільного транспорту при виконанні міжнародних перевезень вантажів. 13. Наведіть переваги та недоліки повітряного транспорту при виконанні міжнародних перевезень вантажів.

14. Наведіть переваги та недоліки річкового транспорту при виконанні міжнародних перевезень вантажів. 15. Наведіть переваги та недоліки трубопровідного транспорту при виконанні міжнародних перевезень вантажів.

16. Охарактеризуйте фактори, які впливають на вибір виду транспорту при міжнародних перевезеннях. 17. Дайте поняття зовнішньоторговельного контракту. Міжнародні документи, які їх регламентують. Форми укладання контрактів.

18. Які умови зовнішньоторговельного контракту ставляться до обов'язкових? Чому їх так називають? 19. Які умови зовнішньоторговельного контракту ставляться до додаткових? Чому їх так називають? 20. Які умови зовнішньоторговельного контракту є універсальними? Перелічите їх.

21. Які умови зовнішньоторговельного контракту є індивідуальними? Перелічите їх. 22. Які умови зовнішньоторговельного контракту можна віднести до транспортних і чому? Перелічите їх. 23. Дайте поняття терміну поставки і дати поставки. Як вони позначаються у зовнішньоторговельному контракті?

24. Які вимоги надаються до упаковки та маркірування товарів, що продаються за зовнішньоторговельним контрактом? Яким чином враховуються витрати на упаковку в контрактній ціні товару? 25. Яким чином транспортні витрати впливають на ціну товару за зовнішньоторговельним контрактом?

Скачать файлы