Студенческий документ № 00113193 из БГТУ «Военмех»

Пользователь пт, 19.05.2017 12:05

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени ВЛАДИМИРА ДАЛЯ Т.А.Таран Д.А.Зубов ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕОРИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ Луганск 2006 УДК 004.8(075.8)+681.5:622.7:622.333

ББК 32.813 Т 19 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-730 від 17.08.2006 р.) Р е ц е н з е н т и: д.т.н., проф. Бодянський Є.В. (Харківський національний університет радіоелектроніки);

д.т.н., проф. Скобцов Ю.О. (Донецький національний технічний університет). Таран Т.А., Зубов Д.А. Т 19 Штучний інтелект. Теорія і застосування. Навчальний посібник. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. - 242 с.

ISBN 966-590-591-0 У посібнику розглядаються методологічні основи штучного інтелекту, понятійна і образна системи мислення, моделі представлення знань, застосування теорії графів в інтелектуальних системах, інтелектуальний аналіз даних, системи підтримки прийняття рішень. Наведено приклад розробки динамічної експертної системи підтримки прийняття рішень операторів технологічних процесів вуглезбагачувальної фабрики.

Скачать файлы